You are here:

Tien leerlingen Curio steenspil geslaagd voor Engels op havo niveau

Sinds dit schooljaar was het mogelijk voor leerlingen van Curio steenspil in Halsteren om het vak Engels op havo niveau te volgen. En daar centraal examen in te doen. Tien leerlingen, waarvan 1 basis leerling, 4 kader leerlingen en 5 leerlingen met gemengde/theoretische leerweg slaagden in juni voor hun examen. Een super knappe prestatie! Op 18 juli ontvingen zij hun diploma.

Diplomering Steenspil (4)

Het volgen van Engels op een hoger niveau vereist veel van de leerlingen zelf. Want ze moeten veel zelfstandig doen. De basisleerlingen krijgen drie uur Engels per week en kader, leerlingen met gemengde leerweg/theoretische leerweg krijgen vier uur Engels per week. Ze zitten in aparte klassen, maar komen een paar keer in het jaar samen om vragen te stellen.

Aanmelden voor Engels op havo niveau

De leerlingen worden van te voren goed voorgelicht over de optie om havo op een hoger niveau te volgen. Ook ouders worden hierbij betrokken. Leerlingen met interesse kunnen een toets doen om te kijken wat hun niveau precies is. Daarnaast kijken de docenten ook naar werkhouding en motivatie van de leerling om te bepalen of het havoniveau haalbaar is. De leerlingen kunnen zichzelf vervolgens aanmelden bij de examencommissie.

Samenwerking met Curio vavo

Curio steenspil is een vmbo-school en is niet bevoegd om havo-examens af te nemen. Daarom zocht Curio steenspil een samenwerking met de vavo. Alles wat betreft examineren, nakijken van examens en het maken van toetsen (pta’s) wordt gedaan door de vavo. Schoolexamens vinden bijvoorbeeld plaats op de eigen school, maar worden nagekeken en beoordeeld door de vavo. Het centraal examen vindt plaats bij de vavo zelf in Roosendaal.

Docenten super trots dat alle leerling geslaagd zijn

“De leerlingen vonden het centraal examen heel spannend. Want het was een examen op een hoger niveau. Maar het was ook nog eens op een andere plek, bij de vavo in Roosendaal. Ondanks de zenuwen hebben ze het super goed gedaan! Voor ons als docenten was het ook spannend, want het was de eerste keer dat we zoiets deden. We zijn dan ook trots dat alle leerlingen zijn geslaagd” vertellen Cintia Casarino en Josien Zandbergen-van Gastel, docenten Engels op Curio steenspil.

 

Lees ook