You are here:

Ontwikkelingen bustransferium Hoge Maasdijk in Andel

Donderdag 27 januari 2022 verscheen in het Algemeen Dagblad een artikel over cameratoezicht bij prinsentuin Andel. De titel geeft een verkeerd beeld én het artikel bevat onjuistheden. Even wat duidelijkheid vanuit onze kant.

Huidige situatie

De school van Curio ligt aan De Buitenlaan en komt uit op de Hoofdgraaf. In het artikel staat dat er bij onze school een opstelstrook komt voor autobussen. Om zo de verkeerssituatie te verbeteren. Die opstelstrook is er nog niet.

Veilige omgeving

Binnen Curio vinden we een veilige school en omgeving belangrijk. We werken met partners samen aan een goed omgevingsklimaat voor onze leerlingen en studenten. Afgelopen 1 februari 2022 is in de gemeenteraad het voorstel over een toekomstig bustransferium besproken. Het voorstel is aangenomen. De verwachting is dat de aanleg in 2023 begint (zie persbericht Gemeente Altena). Door de komst van het bustransferium vervalt de opstelstrook waar in het artikel over wordt gesproken.  

Bus transferium Hoge Maasdijk

Tijdens de Altenatafel geven de raadfracties hun mening over verschillende voostellen. Zij gaan daarover met elkaar in gesprek of debat. Belanghebbende kunnen als toeschouwer aanwezig zijn. Vanuit Curio zijn we regelmatig aanwezig bij deze gesprekstafels. Tijdens de Altenatafel van 25 januari 2022 sprak het CDA de zorg uit over de komst van het transferium aan de Hoge Maasdijk. Er kan mogelijk een hangplek voor jongeren ontstaan, vinden zij. Daarom bracht het CDA het voorstel voor cameratoezicht bij het bus transferium aan de Hoge Maasdijk en niet bij Curio prinsentuin Andel. Dit suggereert de titel van het artikel wel. 

 

Daarnaast wordt er gesproken over hangjongeren. Het is een bekend probleem in de gemeente Altena. Deze jongeren hangen op verschillende plekken in de gemeente en zorgen voor overlast. het gaat niet om onze leerlingen. Uiteraard zijn we wel nauw betrokken om deze problematiek samen aan te pakken.

 

We blijven de ontwikkelingen rondom het bus transferium volgen. Want ook wij willen dat onze leerlingen en studenten op een veilige manier naar school kunnen. 

 

 

Lees ook