You are here:

Leren lesgeven op afstand: Froukje van Gils – van den Wittenboer

Curio maakt zich klaar voor de toekomst. Niet alleen met een nieuwe naam en organisatie. Onze medewerkers zorgen er met talloze projecten voor dat we dé beroepsopleider van de regio blijven. Flexibel werken is daar een voorbeeld van. Deze manier van werken is door de coronacrisis in een stroomversnelling beland. In deze serie vertellen bevlogen docenten hoe zij het onderwijs razendsnel toekomstbestendig maakten. In deze editie: Froukje van Gils – van den Wittenboer. De docente marketing en communicatie is trots op hoe haar team het afstandsleren aanpakte. En hoopt dat ze sommige elementen ervan in stand kunnen houden.

Froukje Van Gils

Naam: Froukje van Gils – van den Wittenboer
Leeftijd: 36
Functie: docent marketing en communicatie /teamvoorzitter
Domein: economie en administratie

Hoe is je manier van werken veranderd sinds de coronacrisis?

“Het is een compleet andere manier van lesgeven. Met kortere instructies en minder interactie met de studenten. Die interactie probeer ik overigens wel op te zoeken door veel vragen aan de studenten te stellen. En ze op die manier uit te dagen. De camera’s staan vaak uit, dus ze antwoorden dan via de chat. Toen de school dichtging, maakten we nieuwe roosters. In de ochtend lessen van een half uur per vak en ’s middags werken aan projecten of toetsen maken. Alles digitaal natuurlijk, via Teams. Een heel fijn programma, veel beter dan itslearning. Iedere ochtend hebben we een dagstart met ons team. Dat werkt motiverend. Het zorgt voor meer persoonlijke interesse in elkaar. En we pakken zaken meer als team op.”

Zijn er door de huidige situatie extra uitdagingen in het werk?

“Lessen voorbereiden kost meer tijd. Je wilt bepaalde dingen tonen via Teams die je niet meer ter plekke op het bord kunt schrijven. Daarnaast zijn er bepaalde logistieke uitdagingen zoals de stageterugkomdag. Die vervingen we door een-op-een-gesprekken via Teams. Met zowel de student als de praktijkbegeleider. Ondanks dat het meer tijd kost, gaat het wel goed. We willen er ook voor zorgen dat we als team eenduidig communiceren. Daarom hebben we altijd één persoon die over een bepaald onderwerp communiceert.”

Heb je in deze periode nieuwe, creatieve oplossingen bedacht?

“Met vier docenten, twee van mce en twee van BUas, gaven we een gezamenlijke onlineles aan zestig studenten. De les ging via Teams, iedereen vanuit zijn of haar eigen locatie. Tijdens de les informeerden we de studenten over de keuzedelen. Dat was spannend, maar het ging heel goed. We hadden een grote opkomst van studenten. We organiseerden ook een online studiemiddag voor ons team om over het curriculum te praten.”

Hoe gaan de studenten met de nieuwe situatie om?

“De aanwezigheid is hetzelfde. Soms zelfs hoger dan in de klas. De meeste studenten willen niet in beeld, omdat ze er naar eigen zeggen niet op gekleed zijn. Daar laten we ze vrij in. De meningen van de studenten vinden we belangrijk. Samen met de mentoren evalueren ze het afstandsleren. Die feedback nemen we mee in het organiseren van ons onderwijs. Teams is het enige medium dat we gebruiken. Zo zorgen we voor een zo eenduidig mogelijke communicatie. Zowel de studenten als de docenten werken er fijn mee.”

Hoe ervaar je het thuiswerken?

“Mijn man en ik werken allebei bij Curio. Daardoor mochten onze kinderen van 7 en 9 jaar gewoon naar school. Dat gaf de ruimte om ons vak nog zo goed mogelijk uit te blijven oefenen. Na schooltijd was er altijd wel even een spitsuur.”

Hoe zorg je toch voor ontspanning of afleiding?

“Dansen is mijn hobby. Dat deed ik vier uur per week. Ik probeer nu thuis te dansen, maar dat kost zelfdiscipline. Het lukt niet altijd. Daarnaast daag ik mezelf uit om gitaar te spelen. En ik verslind boeken. In korte tijd heb ik er zeven gelezen.”

Waar ben je trots op?

“Ik ben trots op hoe snel ons team in de lucht was met afstandsleren. Het hele team bewoog hier zo goed in mee. Ongeacht leeftijd. We hebben meer aandacht voor elkaar. Het geeft energie om te ervaren dat het hele team dezelfde passie heeft: studenten zo goed mogelijk begeleiden in hun leertraject. De dagstart is een succes. Die willen we ook zeker in stand houden. Net als de korte instructiemomenten in de ochtend en het werken aan opdrachten in de middag. Maar we kijken er vooral erg naar uit om weer naar school te gaan en ‘gewoon’ les te kunnen geven.”

Het is nu vakantie. Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

“De studentenopkomst bleef goed tot het einde van het schooljaar. Toch ligt het leertempo een stuk lager. En de studenten vinden het moeilijk om op deze manier informatie tot zich te nemen. Ons team stopte op een gegeven moment ook met online vergaderen. Het was veel vermoeiender en je mist toch een stukje non-verbale communicatie.”

Hoe gaat het na de zomervakantie verder?

“Waarschijnlijk ontvangen we na de vakantie halve klassen op school. De andere helft van de klas volgt op hetzelfde tijdstip dezelfde les online. Dat vraagt om creatieve aanpassingen. Je moet iedere les een presentatie hebben zodat studenten thuis kunnen meekijken. En docenten hebben een headset nodig zodat we verstaanbaar zijn én de studenten thuis kunnen horen. We zijn heel benieuwd hoe dit zal gaan…”

In deze serie vertellen docenten over lesgeven op afstand. Het overzichtsartikel vind je hier.

Ik merk dat heel ons team dezelfde passie heeft: studenten zo goed mogelijk begeleiden

Lees ook