You are here:

ICT-studenten kunnen vanaf iedere locatie werken dankzij serverpark

ICT-docenten van Curio hebben een eigen serverpark opgezet. Deze virtuele omgeving vervangt de fysieke computers in het praktijklokaal. Tweede- en derdejaarsstudenten van de ICT-studies ‘ICT Beheerder’ en ‘Netwerk- en mediabeheerder’ kunnen hierop werken. En straks ook ‘Expert IT systems and devices’. Dankzij een veilige VPN-verbinding kunnen zij inloggen vanaf iedere locatie. Hierdoor zitten ze niet vast aan één werkplek.

serverpark  Curio

Beheer van het serverpark

Docenten proberen de studenten zo veel mogelijk te betrekken bij het beheer van het serverpark. Zoals bijvoorbeeld bij het onderhoud van de virtuele omgeving. Op die manier kunnen de studenten werken aan een live-omgeving en zien ze hoe alles werkt. Daarmee doen ze direct ervaring op.

Werken vanuit huis

Studenten kunnen dankzij het serverpark vanuit huis of andere locatie werken aan hun projecten. Dat is in deze tijd, met de coronacrisis, een groot voordeel. De docent kan meekijken in de virtuele omgeving van de student en kan helpen bij vragen, als dat nodig is. Zowel de docent als de student hoeft hiervoor niet op school aanwezig te zijn.


Het is een mooi voorbeeld van onderwijs gericht op de toekomst.

Lees ook