You are here:

Wethouder De Beer helpt studenten bij aanleg stadsparklandschap Curio

Onze locatie van de mbo-opleidingen voedsel, groen en gastvrijheid aan de Frankenthalerstraat in Breda wordt omgetoverd tot een stadsparklandschap. Dit draagt tegelijk bij aan de doelstellingen van gemeente Breda om een stad in een park te worden. Dat is nodig om klimaatveranderingen het lijf te kunnen bieden. Vrijdag 16 april plantte wethouder Paul de Beer samen met studenten van de hoveniersopleiding ruim 30 bomen van groot formaat op het schoolterrein.

Ook een aantal hoveniersbedrijven en kwekers uit de regio hebben hun support toegezegd. Het project vloeit voort uit een samenwerking die niet alleen bestaat uit stageplaatsen. Het gaat ook om verzorgen van gastlessen, praktijkopdrachten en gerichte bedrijfsopleidingstrajecten op maat. Een groene toekomst staat daarin steeds centraal. Daar hoort nieuwe kennis en uitstraling bij.

Waterbuffering

De studenten van de hoveniersopleiding en van de nieuwe opleiding urban green development krijgen een praktische instructie over het planten van de bomen. Het doel is hen te leren wat er bij komt kijken om bomen te planten. Maar ook wat die bijdragen aan klimaatoplossingen en welke toegevoegde waarde bomen hebben voor een gebied.
Het park dat wordt aangelegd is helemaal ontwikkeld rondom het gedachtegoed van klimaatadaptatie. Het is samen met toonaangevende hoveniers en de gemeente Breda tot stand gekomen. Thema’s als waterbuffering, biodiversiteit, urban design en klimaatadaptatie staan centraal in het ontwerp.


“Dat is ook de reden dat ik hier ben. Als gemeente hebben we klimaatadaptatie als speerpunt benoemd voor de toekomstige ontwikkeling van de stad. Daarin nemen we zelf veel initiatieven. Maar concrete acties daarin door instellingen en bedrijfsleven zijn zeker zo belangrijk. Curio speelt daar goed op in. Het mooie is dat de jongeren nu al actief hierin worden betrokken”, aldus Paul de Beer.


Groene campus

Het draagt tegelijk bij aan de realisatie van de groene campus aan de Frankenthalerstraat. Naast de nieuwe opleidingen urban green development en food en future zijn vorig jaar ook de bakkersopleidingen van Curio in een nieuw gebouw op deze locatie gevestigd. Een aantal jaren geleden is er al een nieuw duurzaam gebouw van Curio praktijkschool Breda gevestigd. Daarin wordt regenwater hergebruikt door middel van een helofytenvijver.


Mbo en hbo

In het kader van klimaatadaptieve oplossingen wordt ook toenadering gezocht met opleidingen van Avans, zoals Evironmental science. Hiervoor gaan mbo- en hbo-studenten gezamenlijk diverse onderzoeken doen met en in de regio.