You are here:

Digiwerkplaats MKB zoekt opdrachten in regio's Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom

Studenten Avans, Curio en BUas werken aan digitaliseringsvraagstukken van West-Brabantse ondernemers

Het mkb is met ruim 17.500 bedrijven de motor achter de West-Brabantse economie. Deze bedrijven vinden het vaak lastig mee te komen met digitale ontwikkelingen. In de coronatijd is de impact daarvan nog duidelijker geworden. In de Digiwerkplaats mkb gaan studenten van de West-Brabantse onderwijsinstellingen Avans, BUas en Curio samen met ondernemers aan de slag. Ze helpen met vraagstukken op het gebied van online marketing en sales, data-analyse, ict en automatisering. De Digiwerkplaats zoekt opdrachten van mkb-bedrijven in de regio’s Roosendaal en Bergen op Zoom.

Studenten helpen ondernemers kosteloos
De Digiwerkplaats MKB West-Brabant brengt onderwijs en mkb samen. Het mes snijdt hier aan twee kanten. Het mkb kan laagdrempelig en kosteloos toegang krijgen tot advies en uitvoering op het gebied van online marketing en sales, data, ict en automatisering. Ze wordt hiermee weerbaarder en meer toekomstbestendig.

Talent behouden voor de regionale arbeidsmarkt
De studenten van de onderwijsinstellingen doen relevante praktijkervaring op en komen in contact met potentiële werkgevers voor na hun studie. Hiermee wordt talent voor de regio behouden. Dat is hard nodig in diverse sectoren die te maken hebben met een tekort aan gekwalificeerd personeel. Tegelijk leren de studenten hun theorie gelijk toe te passen in de praktijk. Met echte opdrachten leren ze daar meer van dan in fictieve casussen.

Mbo- en hbo-studenten staan in de startblokken om ondernemers te gaan helpen met hun digitaliseringsvraagstukken. Ondernemers met een digitaliseringsvraag kunnen zich nu melden via www.digiwerkplaatsmkb.nl om in september te starten. 

Bekijk hier ook onze brochure maatwerkprojecten met de jaarplanning wanneer welke studenten beschikbaar zijn voor een opdracht. Bekijk hier ook onze flyer. 

Lees ook