You are here:

Curio isk en Avans gaan een jaar lang samen leren

Twaalf studenten Social Work van Avans helpen elke dinsdagochtend de leerlingen van de internationale schakelklas (isk) in Bergen op Zoom. De studenten verruilen dan de collegebanken om kennis op te doen in de praktijk. Een prachtige leerervaring voor iedereen.

isk twee

Leerlingen van isk zijn vaak nieuw in Nederland en leren hier de Nederlandse taal. Ze hebben vaak geen sociaal netwerk opgebouwd. De studenten van Avans onderzoeken hoe ze het beste kunnen helpen. Ze geven extra ondersteuning in de klassen en organiseren speciale projecten. Samen werken ze ook aan nieuwe sociale contacten. Een docent van Curio isk en Avans begeleiden de studenten. De samenwerking is 14 september gestart en iedereen is reuze enthousiast. Hoe mooi kan onderwijs zijn!

ISK en Avans leren samen

Lees ook