You are here:

De gevolgen van corona: wat doet Curio om achterstanden bij leerlingen en studenten te verminderen?

Vorig jaar zijn we binnen Curio van start gegaan met het uitvoeren van de plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Dit is een programma vanuit de overheid. Alle scholen in Nederland krijgen extra geld om te reageren op de gevolgen van de pandemie. Met dit geld wordt er hard gewerkt om leerlingen en studenten te helpen achterstanden weg te werken. Onze medewerkers vertellen hoe Curio dit geld gebruikt.

Deze keer aan het woord: Nadia Alj. Zij is als programmamaker betrokken bij Roem en Poen en bij het interne stagebureau dat wordt opgezet vanuit het NP Onderwijs.

Nadia, wat doe jij binnen Curio?

“Ik ben betrokken bij Roem en Poen. Negen jaar geleden heb ik dit opgezet en ik ben nu nog steeds betrokken als programmamaker. Het doel is om schooluitval te voorkomen. Daarvoor doen we meerdere dingen, zoals begeleiding bij studiekeuze, hulp met plannen en het verzorgen van bijles. Alles om ervoor te zorgen dat studenten op school blijven. En om leerlingen en studenten werk te laten kiezen waar ze gelukkig van worden. Want we helpen ook veel studenten met het kiezen van een andere studie als ze erachter komen dat ze niet op hun plek zitten. Bij Roem en Poen doen we zoveel mogelijk voor en door studenten. Binnen alle sectoren. Het doel is dat echt elke student van Curio er gebruik van kan maken.”

Wat maakt Roem en Poen tot een succes?

“Bij een onderzoek in Leiden werd geconstateerd dat er te weinig stages zijn en te veel verzuim. Ook kwam uit een enquête naar voren dat veel studenten baat hebben bij betere begeleiding en studievoorlichting om uitval te voorkomen. Roem en Poen slaat daarbij drie vliegen in één klap. Centraal staat de peer-to-peer mentaliteit. Kracht voor en door studenten.

We hebben zelf ook stagiaires, meestal ongeveer 8. Dit zijn bijna altijd Curio studenten. Een aantal van hen doen bijvoorbeeld praktijkervaring op met de marketing van Roem en Poen. Andere stagiaires zitten er vanuit sociaal werk en helpen studenten met meedenken en praten. Een slb’er geeft dan bijvoorbeeld aan dat er een student in de klas zit die zich niet goed voelt. Als de problematiek niet te zwaar is, kan een stagiaire met die student een in gesprek. De stagiaires krijgen hiervoor ook speciale training.

Verder helpen we vanuit het Project Aanpak Jeugdwerkloosheid met het begeleiden van afgestudeerden. Zo benaderen we recent-afgestudeerden met de vraag of ze werk zoeken of op zoek zijn naar een vervolgopleiding. Als ze werk zoeken, verwijzen we hen actief door naar de gemeente. Voor een vervolgopleiding zoeken we binnen ons eigen aanbod. En als ze niet lekker in hun vel zitten, stellen we een gesprekje met een van onze coaches voor.”

Waar komt het NP Onderwijs om de hoeken kijken?

“Tijdens de pandemie waren er veel studenten die aan de slag wilden bij Roem en Poen. Maar het ontbrak vaak aan praktijkervaring. Veel studenten hadden nog geen stage gelopen. Toen zijn we na gaan denken: hoe kunnen we studenten toch aan praktijkervaring helpen? Binnen Curio werken ook ruim 2.000 mensen en er is genoeg werk te doen, 1+1=2. We kijken of we ook actief stageplaatsen kunnen aanbieden binnen Curio. Misschien bij marketing. Misschien bij de financiële administratie. Er lopen veel experts rond om stagiaires te begeleiden. Via het stagebureau hopen we stage-zoekenden te koppelen aan stageplaatsen binnen de organisatie.

Wij verzorgen daarbij de communicatie en helpen met het matchen van vraag en aanbod. We zitten nu in de voorbereidingsfase. Daarbij zijn we de website aan het inrichten, stageplaatsen aan het maken en communicatie aan het voorbereiden. De kosten worden daarbij gedekt via het NP Onderwijs. En als het een succes is hopen we dat we dit een structureel onderdeel kunnen maken van Curio – ook als het NP Onderwijs afloopt. Tenslotte is het ook gewoon goed voor de eigen werving.”

Lees ook de andere interviews in deze reeks:

Lees ook