You are here:

De gevolgen van corona: wat doet Curio om achterstanden bij leerlingen en studenten te verminderen?

Afgelopen zomer zijn we binnen Curio van start gegaan met het uitvoeren van de plannen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NP onderwijs). Dit is een programma vanuit de overheid. Alle scholen in Nederland krijgen extra geld om te reageren op de gevolgen van de pandemie. Met dit geld wordt er hard gewerkt om leerlingen en studenten te helpen achterstanden weg te werken. Onze medewerkers vertellen hoe Curio dit budget inzet.

Deze keer aan het woord: Annette Overbeeke, opleidingsmanager zorg en welzijn.

Heb je een voorbeeld van wat er in de sector zorg en welzijn wordt gedaan om studenten extra te helpen?

“Veel collega’s zijn extra uren gaan werken. Ook hebben we nieuwe docenten in dienst genomen. In totaal gaat dit op jaarbasis om honderden extra uren. Met die extra capaciteit kunnen we meer praktijkles geven in kleinere groepen. Sommige groepen zijn zelfs gehalveerd naar tien tot twaalf studenten per groep. Zo kunnen studenten sneller aan hun praktijkvaardigheden werken. Denk aan studenten die de kappersopleiding doen of leren om apothekersassistent of schoonheidsspecialist te worden. Zij krijgen nu tijdens de praktijklessen meer aandacht van de docent. Je moet in de praktijk oefenen om te kunnen werken aan je techniek en vaardigheden. Voor leren knippen moet je gewoon veel knippen. Persoonlijke aandacht en hulp van de docent is daarbij heel belangrijk.

Een ander voorbeeld is het Nederlands rekenplein. Hier kunnen alle studenten twee keer per week een uur terecht bij een docent rekenen en een docent Nederlands. Zowel op een locatie in Breda als in Roosendaal. Is er iets lastig? Of wil een student extra leren? Een student kan elke vraag stellen aan de aanwezige docenten. Ze moeten zich alleen wel eerst aanmelden via itslearning. Elke week zijn er zo’n 40 tot 60 aanmeldingen. Veel studenten willen zich ook goed voorbereiden op volgend jaar als rekenen een verplicht vak is.

Derde en laatste voorbeeld is samenwerking met De Uitvindfabriek. In het oude gebouw van een snoepfabriek in Breda kunnen studenten oefenen met verschillende vaardigheden. Vooral studenten die geen stage hebben, kunnen hier terecht om te blijven leren. Onder begeleiding van vakmannen werken studenten aan projecten waar verschillende skills voor nodig zijn. Van leren presenteren tot ontwerpen, van plannen tot timmeren.”

Tekst gaat verder onder de foto.

20211214 143359
Het Nederlands rekenplein van Curio zorg en welzijn

Wat zijn nu de grootste uitdagingen?

“Ik maak me zorgen over hoe het sociaal en emotioneel met de studenten gaat. Twee jaar aan opgebouwde energie moet eruit. Sommige studenten vertonen echt lastig gedrag en zijn moeilijk te corrigeren en te motiveren. Veel collega’s hebben ook nog nooit zoveel individuele gesprekken moeten voeren met studenten. Soms om te corrigeren, maar meestal om te kijken wat ze nodig hebben. Voor extra begeleiding. Ons ondersteuningsteam draait ook overuren.

Maar dat zijn de studenten die tenminste nog komen. Zorgwekkender zijn de studenten die niet meer komen. Daarom geven we ook extra aandacht aan het nabellen van studenten die niet aanwezig zijn. Als een student er twee weken niet is om een onduidelijke reden, kan je meestal met een belletje een student nog overhalen om terug te komen. En om te kijken of je ze kan helpen. Na een paar maanden lukt dat niet meer en ben je een student echt kwijt. Dat is vreselijk zonde, dus we bellen nu extra.

Wat ook niet helpt, is het gebrek aan continuïteit. Doordat docenten en/of studenten in quarantaine moeten, valt onderwijs uit of wordt onderwijs onverwachts online gegeven. Dat is wekelijks, bijna dagelijks aan de hand. Terwijl rust en structuur juist nu zo hard nodig is.

Een laatste uitdaging is dat veel groepen nog niet echt groepen zijn. Ze zijn nauwelijks samen geweest de afgelopen twee jaar. Maar hoeveel tijd we ook steken om aan die noodzakelijke veilige omgeving te bouwen: dat is wel allemaal tijd die we niet steken in inhoud en theorie. Terwijl veel studenten ook echt alle tijd nodig hebben om te werken aan de lesstof. Dat is dus soms ook een moeilijke afweging.”

In het coalitieakkoord staat over het NP Onderwijs: “Er komt een ‘masterplan’ zodat ieder kind leert lezen, schrijven en rekenen en we gebruiken hiervoor effectief bewezen lesmethodes, zoals ingezet bij het Nationaal Programma Onderwijs.” Welke acties uit het NP Onderwijs zou je echt structureel willen maken?

“Veel van de extra ondersteuning die we leveren, zou ook structureel waarde toevoegen. Het is te hopen dat de extra sociale ondersteuning op een bepaald moment minder nodig is. Maar voor altijd kleinere groepen, dat zou echt goed zijn.

Een andere opsteker is dat we buiten het reguliere rooster om ook extra taalonderwijs aanbieden (Nt2). Voor mensen die een dienstbaar beroep willen uitoefenen, maar bijvoorbeeld slecht Nederlands spreken. Veel van deze studenten werken echt superhard om de taal te leren en nemen elke extra kans met twee handen aan om meer taalonderwijs te krijgen. We plannen die lessen in en ze zijn meteen vol. Hoeven niemand te motiveren.”

Lees ook de andere interviews in deze reeks:

Lees ook