You are here:

Curio partner platform werkzoekenden in de regio

Donderdag 29 oktober werd hét online platform naar werk en scholing in de regio gelanceerd: West-Brabant werkt door. Werkgevers hebben hier toegang tot het grootste werkzoekendenbestand van West-Brabant. Werkzoekenden krijgen de kans om interessante werkgevers te ontmoeten en werknemers kunnen er terecht voor inzicht in scholingsmogelijkheden. En juist daarvoor is Curio, als beroepsopleider van deze regio, aangesloten bij dit platform.

 

Westbrabantwerktdoor
Foto: West-Brabant werkt door

Alle partners van de arbeidsmarktregio West-Brabant bundelen hun krachten op het online platform. Werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, onderwijs en overheid gaan samen voor een talentrijke arbeidsmarkt. Juist nu de arbeidsmarkt door de coronacrisis onder druk staat, geeft één centraal loket duidelijkheid. Met werkgevers en werknemers kijken we naar collegiale uitleen – van werk naar werk -, creëren we functionele om-, her- of bijscholingsmogelijkheden voor werknemers en maken we een online match mogelijk tussen werkgevers en werkzoekenden.

Coronacrisis

Wethouder Marcel Willemsen, voorzitter van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf, spreekt van een win-winsituatie: “Ik ben blij met deze stap vooruit die we als betrokken partijen in de regio met elkaar zetten. De coronacrisis zorgt bij sommige werkgevers voor minder werk, bij anderen juist voor extra kansen. Met dit platform geven we antwoord op een veelgestelde vraag van werkgevers, om zelf de match te maken met kandidaten die op zoek zijn naar werk. Dat doen we hiermee op innovatieve wijze. Want er zijn in West-Brabant nog volop kansen om aan de slag te gaan, dat zien we ook terug in de grote betrokkenheid van werkgevers die zich al hebben aangesloten bij dit platform”, besluit Willemsen.

Lees ook