You are here:

Lancering online leeromgeving ‘Brabant Leert’

Vanuit het 'Actieplan Arbeidsmarkt 2020 – 2023' en in het kader van Leven Lang Ontwikkelen, heeft de provincie Noord-Brabant in samenwerking met andere partijen een portal ontwikkeld. Het is een online leeromgeving voor alle Brabanders. De portal heet Brabant Leert (www.brabantleert.nl), een digitale ‘voordeur’ waar het centrale aanbod ‘leren’ van diverse partijen samenkomt. In het kader van de coronacrisis is dit proces versneld. Immers, veel mensen werken of zitten thuis en hebben nu tijd en ruimte om zich te ontwikkelen.

Doel

Via brabantleert.nl laten we zoveel mogelijk Brabanders kennismaken met Brabant Leert, zodat ze zich blijvend ontwikkelen voor de Brabantse arbeidsmarkt. Nu, maar zeker ook in de toekomst. De doelgroepen zijn divers:

  • Brabantse ondernemers o.a. via BOM en VNO NCW Brabant Zeeland
  • Werknemers van Brabantse ondernemers
  • Sectoren die het nu het lastigst hebben, zoals de evenementenbranche en horeca
  • Mensen die werken bij bedrijven die aangeven dat de functies anders ingevuld gaan worden, waardoor scholing van belang is.
  • ZZP’ers/freelancers
  • Onderwijsinstellingen
  • Mensen die thuis zitten en niet zitten wachten op een aanbod.
  • Werkzoekenden en werklozen die nu nog steeds aan de kant staan en ook gebaat zijn bij een update/upgrade.

Rol van Curio en Kennispact MBO Brabant

Kennispact MBO Brabant, waar ook Curio actief in participeert, vertegenwoordigt het Brabantse mbo in een provinciaal ‘Kernteam Economische Impact Corona’. Dat doet ze  samen met VNO-NCW, wethouders uit de verschillende arbeidsmarktregio’s, de vakbonden en uiteraard het provinciebestuur.

In dit gremium komen knelpunten rondom de crisis vanuit de verschillende actoren naar voren of worden algemene knelpunten ingebracht. Uiteraard worden ook oplossingen ontwikkeld. Bij een aantal initiatieven is Kennispact MBO Brabant betrokken en trekt daar zelfs de kar.

Dat geldt voor het digitaal aanbod en voor een knelpunteninventarisatie in het Brabantse onderwijs, mbo, hbo en wo. Door de drukte rondom het online leren zijn we als Brabantse mbo-scholen nog niet in staat materiaal voor ‘Brabant leert’ te leveren.

BrabantLeert.nl wordt wel doorontwikkeld en “verduurzaamd”. Het is de grote wens van de provincie dat mbo en hbo ook werkelijk zichtbaar worden via BrabantLeert.nl, met name  in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

(Zie ook persbericht provincie Noord-Brabant)