Een samenleving waarin iedereen veilig is. Waar je rechten worden gerespecteerd en beschermd – los van je opvattingen of levensstijl. Een samenleving waar we meningsverschillen en ruzies op een rechtvaardige en daadkrachtige manier oplossen. Waar we mensen die de wet overtreden opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen volgens duidelijke regels. Laten wij samen werken aan een veiliger en rechtvaardige samenleving!

SDG: Vrede, justitie en sterke publieke diensten, partnerschap om doelstellingen te bereiken.

Curio Beveilging En Defensie 1

Levensechte opdracht

Elke challenge is gebaseerd op een levensechte opdracht vanuit bedrijfsleven, instellingen, overheid, vervolgonderwijs en maatschappij. Bij deze challenge leer je objectief kijken en luisteren naar verschillende contexten in de samenleving. Je ontdekt, wanneer en in welke mate je deze vaardigheden kan toepassen. Hierdoor word je wendbaar en krijg je meer grip op de steeds complexere samenleving.

Waaruit bestaat een challenge?

Elke challenge is opgebouwd uit vaste onderdelen die Curio faciliteert.

Een challenge op jullie school?

Deze challenge is makkelijk in te passen op het bestaande curriculum en sluit goed aan bij de volgende onderdelen.