Verkiezing leerbedrijf

Elk jaar houden we bij Curio een verkiezing om onze leerbedrijven in het zonnetje te zetten. De kandidaten daarvoor worden aangedragen door leerlingen, studenten en de stagebegeleiders. Hiermee willen we onze waardering voor het leerbedrijf nog eens extra onderstrepen. Alle leerbedrijven zijn winnaars.

Verkiezing Leerbedrijf RWE

Verkiezing Curio-leerbedrijf 2023

Uit alle nominaties die binnenkomen, komt één leerbedrijf als winnaar uit de bus. Dat is het bedrijf dat wat ons betreft het grootste verschil heeft gemaakt in de opleiding van een student, of mogelijk ook voor meerdere studenten. Misschien werken we al jaren samen met dit leerbedrijf en kunnen we elk jaar rekenen op een of meerdere plekken die ze ter beschikking stellen aan onze studenten/leerlingen. Wie weet kwam dit leerbedrijf met een ontzettend originele oplossing om juist in deze lastige tijd, een stage tóch mogelijk te maken. Ken jij zo’n leerbedrijf die die een keer in de schijnwerpers moet verschijnen? Je kunt het hier aanmelden.

Winnaar verkiezing Curio-leerbedrijf 2022

De Menmoerhove uit Etten-Leur is het Leerbedrijf van het jaar 2022 voor Curio. Zij zijn ook genomineerd voor de landelijke verkiezing. Tijdens het Dit is mbo-ambassadeursgala op maandag 15 mei 2023 in Apeldoorn wordt bekend gemaakt of zij ook landelijk het beste leerbedrijf zijn. 

Marieke van Dijck, eigenaresse van de Menmoerhoeve, werkt dagelijks met studenten van Curio. Dit is ontstaan vanuit een project voor beschermde stageplaatsen voor kwetsbare jongeren, met inzet van de regiomiddelen. Bpv-begeleider van Curio is Milou Hinssen. Zij is vanaf het begin bij deze stage en het project betrokken.

Uit: BN DeStem - 4 april 2023

In 2021 was Herbs & Spices uit Alphen van praktijkopleider en directeur Cindy van Egmond door Curio uitgeroepen tot ‘Leerbedrijf van het jaar’. Dit werd bekendgemaakt tijdens het webinar voor stagebedrijven ‘Curio in bedrijf’. 

Vorig jaar won Energieproducent RWE uit Geertruidenberg de Curio-verkiezing ‘Leerbedrijf van het jaar 2020’. RWE-praktijkopleider Ludo Stroeken ontving de bokaal uit handen van Olav van der Heijden, stagebegeleider bij Curio mbo laboratoriumtechniek in Breda. Olav is nog steeds trots op het behaalde resultaat en de fijne samenwerking.  

Stagebegeleider Olav

Belang van leerbedrijven

Voor de ruim 20.000 vmbo-leerlingen en mbo-studenten die een opleiding volgen bij Curio, is leren in de praktijk een onmisbaar deel van hun opleiding. Daarom doen we elk jaar weer een beroep op de leerbedrijven. En met succes. Want vanuit alle sectoren zijn bedrijven en instellingen steeds weer bereid om energie te steken in jongeren die een vak willen leren. Voor een korte (snuffel)stage of een langdurige leerwerkplek. En dat waarderen we enorm. Want zonder hen zouden we nooit de beroepsopleider van de regio kunnen zijn.