Binnen de opleiding Social work loopt het excellentieprogramma Peer coaching al enkele jaren met veel succes. Ambitieuze en gemotiveerde studenten melden zich aan en worden vervolgens geselecteerd om de training Peer coaching te volgen. Deze wordt gegeven in de avonduren (extra curriculair). Tijdens deze training worden studenten voorbereid om peers te coachen. Een belangrijke tool die hierbij wordt gebruikt is de Lumina tool: Een tool waarbij studenten inzicht krijgen in hun eigen persoonlijkheid. Hun instinctieve, dagelijkse en overbelaste eigenschappen. Studenten krijgen een persoonlijke profielschets. Studenten leren van elkaar en leren zichzelf en elkaar te confronteren en te omarmen. We smeden een collectief. Een collectief wat als team een extra bijdrage levert aan de samenleving.

Curio Talent Programma Social Work 2

Wanneer de studenten de training succesvol hebben afgerond, ontvangen zij een certificaat. Het succes van peer coaching heeft zich binnen Curio inmiddels bewezen. Jongeren ervaren het als heel positief, laagdrempelig en veilig om door peers te worden gecoacht. Een volgende stap/ontwikkeling die in dit ‘project’ is gezet, is het vormen van een SBB erkend leerbedrijf binnen de opleiding SW. Studenten kunnen nu hun intrinsieke passie en motivatie koppelen aan een erkende stage en zijn nu stagiaire.

NU Corona ons al zo’n lange tijd hindert ons ‘gewone leven’ te leven, ontdekken we dat een groeiend aantal studenten binnen onze organisatie hierdoor problemen ontwikkelt. Een aantal voorbeelden van de problematieken zijn: toenemende depressieve klachten, gedemotiveerd zijn, gebrek aan perspectief, alleen zijn, niet gezien worden en geen hulp vragen.

Onze stagiaires willen een actieve rol spelen in het bestrijden van de genoemde problematieken. Zij geven aan zelf dichtbij hun peers te staan en de problematiek en de urgentie als geen ander te kennen. Peers kunnen worden getraind en begeleid in een begeleidingstraject waarbij ze leren omgaan met diversiteit en complexiteit van hulpvragen. Zij vormen het eerste vangnet en filteren wat voor hen passend is en hoe en waar doorverwezen moet worden naar een andere expertise binnen en buiten Curio met behulp van professionals.

We hopen hiermee een voorbeeld/inspiratie te zijn voor anderen. Het versterken van het peer traject is erop gericht studenten die thuis weinig tot geen hulp hebben een hart onder de riem te steken en verbinding te maken en te behouden voor hun opleiding. Ten minste in beeld blijven voor de organisatie.

Dit vraagt om een professionele, veilige, verantwoorde opzet. De organisatie bestaat uit:

  • Team Sociaal Werk, de basis voor het leerbedrijf. De begeleiders van het leerbedrijf zijn tevens teamleden van SW.
  • Leerbedrijf peer coaching: Studenten werken met een praktijkovereenkomst binnen Curio. Maandagavond vaste teamavond. Studenten werken op individuele basis/ afspraken met een peer gedurende de gehele week.
  • Het opleidingstraject, 2 keer per jaar neen traject met 12 deelnemers. Duur: 10 weken.