You are here:

Vanaf woensdag 16 december: onderwijs op afstand  

Alle locaties van Curiogaan vanaf woensdag 16 december over op onderwijs op afstand. Het onderwijs op afstand is ten minste tot maandag 18 januari 2021Natuurlijk gaat de kerstvakantie wel gewoon door. Er zijn dan geen (online) lessen.

Deze maatregel komt voort uit het kabinetsbesluit van maandagavond 14 december, om de coronabesmettingen tegen te gaan. 

Uitzonderingen gebaseerd op de berichtgeving door vo- en mbo-raad 

Er is een aantal uitzonderingen op de maatregel voor onderwijs op afstand. De volgende zijn geldig voor zowel v(mb)o als mbo: 

  • Examens kunnen wel gewoon doorgaan 
  • Praktijklessen mogen doorgaan. 
  • Kwetsbare jongeren mogen nog steeds op locatie onderwijs krijgen 

Voor V(mb)o specifiek geldt daarnaast: 

  • Leerlingen met ouders in een vitaal beroep mogen naar school komen 

Hoe gaan de Curio-scholen deze uitzonderingen uitvoeren?

De informatie hierover volgt tijdens de kerstvakantie. Op de scholen blijven de afspraken rond afstand houden (1,5 meter-maatregel) en de mondkapjesplicht gelden. Een veilige leer- en werkomgeving voor onze leerlingen en studenten én medewerkers staat voorop. 

Stages gaan, waar dat mag en kan vanuit de brancheprotocollen, gewoon door. 

Het besluit van het kabinet roept mogelijk vragen op. Wij hebben daarop (nog) niet alle antwoorden. Zodra er meer duidelijk is,informeren wij hierover via onze gebruikelijke kanalen.

Bekijk de actuele informatie op onze coronanieuwspagina.