You are here:

Top cijfer 10 voor rekenexamen mbo-student Yves Clauzel beloond met taart

Samen met zijn mede-studenten werd Yves Clauzel ‘overvallen’. Hij is 2e jaars student zorg en welzijn bij Curio in Breda. Als een van de weinige studenten in Nederland behaalde hij een 10 voor zijn rekenexamen. Zijn rekendocent Ankie van Wezel-Broere overhandigde hem trots namens de Rekencoöperatie examens mbo een heerlijke taart.

PI ofwel 3,14

Elk jaar wordt op 14 maart wereldwijd op allerlei rekenkundige en wiskundeopleidingen de ‘PI-dag’ gevierd. De bron hiervan ligt uiteraard in het getal 3,14. In de wiskunde ook wel PI genoemd. De datum komt overeen met PI doordat de 3e maand, maart, en de 14e dag samen het getal 3,14 vormen. Deze dag is vooral in Amerika een feest. Daar delen scholen bijvoorbeeld taart ('pie') uit. Ook de Rekencoöperatie examens mbo deed daar dit jaar aan mee.

Curio, dé beroepsopleider van West-Brabant
Curio is dé beroepsopleider van West-Brabant. Het vmbo, mbo en overig aanbod van Curio biedt talloze relevante en interessante opleidingen voor jong en oud. Onderwijs waarin leerlingen en studenten centraal staan. Curio leidt hen op tot deskundige, nieuwsgierige en zelfbewuste vakmensen. Vakmensen die het beste uit zichzelf willen halen en hun talenten willen ontwikkelen. Deze talenten kunnen zo aan de slag bij bedrijven en maatschappelijke organisaties in de regio. Ze zijn voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst. Curio laat leerlingen en studenten groeien.

Lees ook