You are here:

Techniek en de gebouwde omgeving ontwikkelt snel

Het onderwijs heeft een grote opdracht in relatie tot techniek van de toekomst. Het is belangrijk dat kinderen in een vroeg stadium met techniek in aanraking komen. Hiervoor zijn verschillende subsidies beschikbaar, maar er is meer nodig om huidige en toekomstige tekorten op te vangen. De bouwsector in regio West-Brabant start hierom een nieuw project. De intensieve samenwerking van de projectpartners heeft in het verleden al veel bereikt en heeft nog veel grote initiatieven op de agenda staan. 

Oproep: De bouwsector zoekt de samenwerking met het bedrijfsleven

De bouwbranche ontwikkelt zich razend snel. Gebouwen worden slimmer. Verduurzaming en de energietransitie zijn orde van de dag. En beroepsgroepen werken steeds meer samen. Dit vraagt nieuwe en bredere kennis bij onze studenten. 

We proberen het bedrijfsleven op het juiste moment bij de opleiding te betrekken om ook innovatieve dingen bij jongeren aangeleerd te krijgen. Wij hebben de visie dat we het bedrijfsleven bij het onderwijs moeten betrekken. 

Het bedrijfsleven kan altijd bij Curio aankloppen. Bart Vanlaerhoven vertelt enthousiast over de mogelijkheden: ‘Of er nu een opleidingsbehoefte is of een individuele vraag, wij kunnen die vraag beantwoorden. Gegarandeerd. We kunnen iets ontwikkelen of organiseren met elkaar. Dat kan bij het bedrijf zelf zijn of op onze locaties.’

Wil jij bijdragen aan de werknemers van de toekomst? Laat het ons weten!

Nieuwsbericht: "Curio maakt de balans op. De gebouwde omgeving staat sterker dan ooit!"

Onderwijsmanager Bart Vanlaerhoven en IW adjunct-directeur Stefan Adriaansen spreken met Regio in Bedrijf over ontwikkelingen in de bouw- en technieksector. "De gebouwde omgeving staat sterker dan ooit!" En dat maakt de samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven belangrijker dan ooit. "Wij hebben de visie dat we het bedrijfsleven bij het onderwijs moeten betrekken. Want we moeten weten blijven wat bedrijven verwachten van de monteur van morgen. Die verwachting moet aansluiten op waar we nu mee bezig zijn." 

Lees het artikel op de website van Regio in Bedrijf

Nieuwsbericht: Bouw en Techniek Centrum Breda gaat uitbreiden: ‘Installatietechniek steeds belangrijker op bouwplaats’

Het Bouw en Techniek Centrum Breda aan de Biesdonkweg gaat uitbreiden met de opleidingen installatie- en elektrotechniek. Dinsdag is de intentieverklaring getekend door betrokken partijen. De komende maanden worden de plannen op de tekentafel afgerond. De verbouwing begint naar verwachting eind 2022.

Lees het artikel op de website van BN DeStem

Challenge: Leerlingen van het vmbo en havo bouwen mee aan hun groene stad

Steeds meer mensen wonen in de stad. En de stedelijke omgeving wordt steeds ongezonder. Daarom zijn er groene oplossingen nodig. Met de challenge ‘Jouw groene stad’ dagen we leerlingen van leerjaar 3 en 4 vmbo en havo uit mee te denken over de belangrijke vraag: Wat hebben wij nodig om in de stad te leven in balans met de natuur? Door deze challenge ontdekken leerlingen welke opleidingen zich met deze vraag bezig houden. Zoals Urban Green Development, Tuin, Park en Landschap en alle bouwopleidingen

Lees het artikel op de website van Curio