You are here:

Student aan het woord: Baukje

Baukje is een regeltante. Een eigenschap die goed van pas komt bij haar opleiding facilitair leidinggevende. “Het mooie aan dit vak vind ik dat geen dag hetzelfde is.” Dat ervaarde Baukje vooral tijdens haar twaalf weken stage bij Cosun Innovation Center in Dinteloord. “Goederenontvangst, receptie, gebouwenbeheer, evenementenorganisatie en catering, ik heb het daar allemaal gedaan. Ik weet daardoor perfect wat ik wel en wat ik niet leuk vind. Laat mij maar op de voorgrond werken met mensen. Ik ben van de gastvrijheid en het plannen. Gebouwenbeheer ligt me totaal niet, het ontbreekt me aan ruimtelijk inzicht.”

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Baukje Van De Pligt04
Baukje, student facilitair leidinggevende
Ieder schooljaar heb je blokstages. In het eerste jaar duren die zes weken, in het tweede en derde jaar twaalf weken. Daar merk je dat wat je leert op school goed aansluit op de praktijk.

Studeren valt Baukje mee. “De overgang van de middelbare school naar het mbo ging goed. Je krijgt niet veel toetsen. Wel geven de docenten je veel (team)opdrachten, maar in de les krijg je tijd om daaraan te werken.” De klassen zijn klein. “Mijn klas telt negen studenten. We hebben een fijne band met de docenten. Ze willen dat je je toekomstdroom vindt en die ook najaagt. Er hangt een fijne sfeer op school. Maar als er iets is of je zit niet lekker in je vel, dan kun je altijd terecht bij je mentor of de vertrouwenspersoon.”

De opbouw van de opleiding bevalt Baukje wel. “In het eerste jaar krijg je nog veel theorie, maar je rondt telkens iets af. Steeds meer vakken vallen weg, dus je gaat vrij relaxed naar de examens. Engels is belangrijk. Je krijgt generiek Engels (dat krijgt elke mbo’er) en vakgericht Engels. Daarbij gaat het vooral om luister- en leesvaardigheid. Veel documenten in de facilitaire sector zijn in het Engels, een klachtenformulier bijvoorbeeld. Die taal moet je dus goed kunnen lezen en verstaan.” 

Natuurlijk zitten de studenten facilitair niet alleen op school. “Ieder schooljaar heb je blokstages. In het eerste jaar duren die zes weken, in het tweede en derde jaar twaalf weken. Daar merk je dat wat je leert op school goed aansluit op de praktijk.”

Zodra ze haar mbo-diploma op zak heeft, wil Baukje doorstuderen: facilitair management op het hbo. Nieuwe studenten op de mbo-opleiding facilitair leidinggevende hebben volgens haar het meeste succes als ze kunnen plannen en organiseren en als ze ondernemend zijn. “In de facilitaire wereld moet je zelf initiatief nemen, samenwerken en vooral willen werken.”

Lees ook