You are here:

Oekraïense school van start in Breda

Onderwijswethouder Arjen van Drunen luidde vandaag de schoolbel voor een nieuwe school, speciaal voor Oekraïense kinderen. Ook de meeste docenten die er lesgeven zijn Oekraïens. Dat deed hij samen met onze bestuursvoorzitter Rob Neutelings. De nieuwe school is gevestigd in het schoolgebouw naast Curio prinsentuin van cooth aan de Tuinzigtlaan in Breda. In hetzelfde gebouw is ook ruimte voor extra leerlingen van de internationale schakelklas (isk).

De school begint dit jaar met 88 leerlingen in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar. Het gaat om Oekraïense kinderen uit de regio Breda. Op dit moment komen ze uit Bavel, Oosterhout en uit de Koepel in Breda. Maar er is nog ruimte voor meer leerlingen.

Toekomst Oekraïners niet in Nederland
“Dit is een heel bijzonder moment. Voor de vakantie kregen Bredase onderwijsbesturen het verzoek van de gemeente om mogelijkheden te bekijken of er een Oekraïense school kon worden opgezet. Dat had vooral te maken met de wens van een grote groep ouders. Zij willen na de oorlog terug naar hun land en zien het liefst dat hun kinderen Oekraïens onderwijs krijgen. Het onderwijs dat de kinderen kregen op de isk, was gericht op een toekomst in Nederland. Maar dat wil deze groep niet. Zij willen zich voorbereiden op een terugkeer naar Oekraïne. Dat kan op de nieuwe school, want zij krijgen naast Nederlandse lessen ook Oekraïense lessen. Het lerarenkorps bestaat voor twee derde uit Oekraïense docenten”, zegt Curio-projectleider Jaap Oomen.

Rob Neutelings vult aan: ‘’Het mooie van de Oekraïense school is dat er twee perspectieven in zitten. De leerlingen worden ten eerste voorbereid op een plek in het Nederlandse onderwijssysteem en ten tweede op een mogelijke terugkeer naar het Oekraïense onderwijssysteem.”


Arjen van Drunen (links) en Rob Neutelings (rechts) luiden samen met de leerlingen de bel als startschot van de Oekraïneschool. 

Echt passend onderwijs
Curio heeft het initiatief genomen om namens de Bredase schoolbesturen deze school verder op te zetten. Curio verzorgt al vergelijkbaar onderwijs aan jonge vluchtelingen via Curio isk in Breda en Bergen op Zoom. De gemeente heeft gezorgd voor tijdelijke huisvesting in dit net vrijgekomen schoolgebouw. “Het is afgelopen zomer in hoog tempo klaar gemaakt voor gebruik. We zijn blij dat Curio zo snel de organisatie op zich heeft genomen en dat we dit onderwijs vanaf vandaag kunnen aanbieden in Breda. Het sluit aan bij de behoefte van vluchtelingen uit Oekraïne die daar hun toekomst zien. Hiermee bieden we dan ook echt passend onderwijs. En het biedt ook weer meer ruimte in de internationale schakelklas, waar ze eerst zaten, om andere minderjarige vluchtelingen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben”, aldus Arjen van Drunen, wethouder Onderwijs.

Deze week starten vijf klassen. Er zijn 10 Oekraïense en 4 Nederlandse docenten. De start van de school geeft Curio ruimte om extra leerlingen op Curio isk te plaatsen.

Lees ook