You are here:

Scherpe argumenten mbo-studenten op landelijk debattoernooi bij Curio

Het ging er vrijdagmiddag professioneel aan toe tijdens het 16e Nederlands Kampioenschap Debatteren voor mbo-studenten. Onze Curio locatie aan de Wilhelminasingel in Breda was gastheer. Acht teams van zes mbo-scholen uit het hele land namen deel. Zij debatteerden in drie rondes over uiteenlopende stellingen. Van dienstplicht en anticonceptiepil tot de hoogte van salarissen. Uiteindelijk vond de jury dat de studenten van Firda uit Friesland hun standpunt het beste onderbouwden. Zij zijn de winnaars van dit NK Debatteren. Studenten van onze evenementen-opleiding organiseerden in samenwerking met Stichting Nederlands Debat Instituut alles rondom het debattoernooi.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

IMG 6769

Debatteren vergroot spreek- en luistervaardigheden
Het NK Debatteren is dé plek voor mbo-studenten om te laten zien hoe overtuigend zij kunnen spreken. Het bestaat uit drie debatrondes. De teams hebben drie stellingen voorbereid. Pas 10 minuten voor iedere ronde maakt de jury bekend welke stelling die ronde aan de beurt is. Dit was dus steeds een verrassing voor de deelnemers.

De beste twee teams van de debatrondes kwalificeren zich voor het finaledebat aan het einde van de toernooidag. De winnaar van dit finaledebat mag zich een jaar lang Nederlands Kampioen Debatteren noemen.

Door te debatteren vergroten studenten hun spreek- en luistervaardigheden. Het versterkt burgerschapsvaardigheden als kritisch denken, argumenteren en respect tonen voor de mening van anderen. En het vergroot het zelfvertrouwen van de student.

‘De dienstplicht moet weer worden ingevoerd’
Het debat ging over drie stellingen:

  • De dienstplicht in Nederland moet heringevoerd worden
  • De anticonceptiepil moet verkrijgbaar zijn in de supermarkt
  • Salarissen moeten gebaseerd worden op de vraag van de arbeidsmarkt

De studententeams kregen een opgelegd standpunt: voor of tegen. Dit daagde de deelnemers uit om zich te verplaatsen in verschillende meningen en opvattingen.

De studenten van Curio waren hier van overtuigd. Met de situaties in Oekraïne en Gaza komt het gevaar dichterbij dan ooit. Nederland moet zichzelf kunnen verdedigen. Daar moet iedereen een steentje aan bijdragen. Het team van Zadkine zag hier echter niets in. Volgens hen moet je geen vuur met vuur bestrijden. Het opleiden van veel ‘tijdelijke’ militairen gaat ten koste van de kwaliteit van de kleine groep professionele militairen betoogden zij.

Andere stellingen waren ‘de anticonceptiepil moet verkrijgbaar zijn in de supermarkt’ en ‘salarissen moeten gebaseerd worden op de vraag van de arbeidsmarkt’.

Het team van Firda won alle debatrondes overtuigend. Ook in de slotronde konden zij de finalestelling ‘de anticonceptiepil moet verkrijgbaar zijn in de supermarkt’ op prima wijze verdedigen.

Lees ook