You are here:

Pilot: Exoskeletten in de groenvoorziening

De komende zeven maanden onderzoekt de onafhankelijke not-for-profit onderzoeksorganisatie TNO in nauwe samenwerking met TINT West-Brabant hoe de inzet van exoskeletten kan helpen bij het reduceren van fysieke klachten bij werknemers  in de groenvoorziening.

Het is algemeen bekend dat werknemers in fysiek veeleisende beroepen regelmatig geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen. Dit kan zich uiten in verzuim of in sommige gevallen arbeidsongeschiktheid. Het gebruik van een exoskelet zou positief kunnen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de groenvoorziening. Een exoskelet is een uitwendig skelet die ondersteuning biedt aan het lichaam. Met verende materialen worden spiergroepen ondersteund. Afhankelijk van het type exoskelet kunnen specifieke lichaamsdelen zoals de rug, schouders of nek ondersteuning krijgen. Piekbelastingen op deze lichaamsdelen kunnen hierdoor verminderd worden. Hierdoor kan een exoskelet een rol spelen in het voorkomen van klachten in deze lichaamsregio's.

Werk Breda, Vebego Groen en Donker Groen zijn de drie werkgevers die vanuit hun praktijk gaan helpen om de werksituaties en werkzaamheden in kaart te brengen. Onder leiding van TNO wordt bekeken en in de praktijk beproefd welke exoskeletten het beste aansluiten bij de behoeften. Avans Hogeschool ondersteunt het onderzoek met studenten van de opleiding gezondheidszorgtechnologie. En sectorteam groen van het WerkgeversServicepunt West-Brabant (WSP) sluit aan om de mogelijkheden voor werkgevers goed te bewaken.

De pilot start met een introductiedag bij Curio groen en dier. De eerste ervaringen met de exoskeletten worden door onze studenten van de groenopleiding meteen getest in het werkveld. Tijdens de pilot wordt samengewerkt met Health2Work.

Aan het eind van de pilot hopen we te kunnen concluderen of het gebruik van exoskeletten in de groensector problemen als fysieke belastbaarheid en vermoeidheid kan verminderen en voorkomen. De onderzoeksresultaten worden gedeeld via de website van TINT West-Brabant.

Lees ook