You are here:

Op welke manier draagt Curio bij aan het oplossen van het lerarentekort?

Het onderwijs kampt al een aantal jaar met een lerarentekort. Om die reden is Curio twee jaar geleden samen met Fontys, Rijks en STC gestart met de RAL (Regionale Aanpak Lerarentekort). Dit is later uitgebreid naar de RAP (Regionale Aanpak Personeelstekort). Maar wat doet de RAP precies en op welke manier draagt Curio bij aan het oplossen van het regionale personeelstekort? Monique Buitelaar, vakspecialist arbeidsmarkt en recruitment bij Curio, vertelt ons er alles over. 

Monique werkt drie jaar bij Curio in de rol van vakspecialist arbeidsmarkt. Ze is actief betrokken bij het werven en behouden van nieuwe medewerkers.

Gettyimages 875175666

De RAL, wat is het en hoe is het ontstaan?

Vanwege het lerarentekort zijn enkele scholen in de regio gestart met een traject voor zij-instromers in het onderwijs. We merkten dat veel mensen de overstap naar het onderwijs willen maken, maar niet weten hoe ze dat moeten doen. Daarnaast heeft het onderwijs de afgelopen jaren niet heel goed bekend gestaan. Met de RAL wilden we het onderwijs aantrekkelijker maken. We hebben destijds een informatiebijeenkomst gehouden op ’t Rijks in Bergen op Zoom. Hier beantwoordden we de vraag: wat betekent zo’n zij-instroom traject nu precies? Geïnteresseerden konden bij verschillende informatietentjes, waaronder die van Curio, informatie ophalen hoe ze zo’n zij-instroom traject konden volgen.

En dat werd later de RAP?

Anderhalf jaar geleden is dit verder uitgebreid naar de RAP. Voor ons specifiek in West-Brabant. Samen met Fontys, Universiteit Tilburg en 9 voortgezet onderwijs scholen in West-Brabant. Dit was een groter project dan de voorloper en bestaat uit verschillende actielijnen. Ikzelf zit bijvoorbeeld in actielijn 1 en 2. In actielijn 1 geven wij kandidaten voorlichting over een carrièreswitch richting het onderwijs. In actielijn 2 krijgen kandidaten de mogelijkheid om uitgebreid te oriënteren binnen het onderwijs door middel van (snuffel)stages.

Een onderdeel daarvan zijn de informatiebijeenkomsten? Wat houden die precies in?

Met de RAP hebben we verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. Zowel digitaal als fysiek. Op 24 februari was bijvoorbeeld een fysieke bijeenkomst georganiseerd door Curio. Deze werd gepresenteerd door Marco Verschure van de Curio academie. Docenten die zelf de overstap hebben gemaakt sloten daarbij aan om hun verhaal te delen. Hierdoor krijgen potentiële zij-instromers niet alleen het romantische verhaal, maar het eerlijke verhaal. Vanuit de informatiebijeenkomst kunnen deelnemers zich aanmelden voor snuffelstages of het high potential programma. Bij dit programma kijkt een geïnteresseerde ongeveer tien lessen mee. Een lerarenopleider van Fontys vertelt hierbij alles over vakdidactiek, pedagogiek, wat goed ging en wat niet. Daarnaast vertelt hij over onderwerpen die aan bod komen als je de opleiding start

Ik word per week wel 40 keer gebeld door mensen die meer willen weten

Je vertelt dat er meer actielijnen zijn. Welke actielijnen zijn er nog meer?

Jazeker. Op de website https://onderwijsloketwestbrabant.nl/ informeren we geïnteresseerden over het zij-stroomtraject, maar daarnaast hebben we hierop ook een database laten ontwikkelen waar alle scholen op kunnen inloggen. Stel we hebben docent Engels in overschot, die bijvoorbeeld niet op zijn plek zit, dan kunnen we die onderling uitwisselen. Via de database kunnen we die kandidaten boven water halen. Ook buitenstaanders kunnen zich hiervoor aanmelden. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan het behoud van leraren en bijvoorbeeld innovaties binnen het onderwijs.

Doet Curio zelf, buiten de RAP ook nog andere dingen om medewerkers te werven?

Ja, om de maand organiseert de Curio Academie samen met recruitment, een eigen informatiebijeenkomst. Deze worden goed bezocht. Hierin bespreken wij de mogelijkheden voor zij-instromers binnen Curio. Samen met mijn collega-recruiter zorgen we ervoor dat onze vacatures zichtbaar zijn. Dat doen wij door gebruik te maken van onze 'werkenbijcurio' website en het inzetten van verschillende wervingskanalen. Ook maken we wervingsfilmpjes voor de socialmediakanalen. Maar we moeten het vooral hebben van veel gesprekken voeren en uitleggen wat we precies doen en zoeken. Ik word per week wel 40 keer gebeld door mensen die meer willen weten.

Naast het werven van nieuwe medewerkers houden wij ons ook bezig met het behoud van (nieuwe) medewerkers. Op dit moment zijn wij onder andere bezig met het professionaliseren van ons introductieprogramma. Daarnaast bieden we medewerkers via de Curio Academie en opleidingsschool mogelijkheden om te (blijven) ontwikkelen.

Wat voor soort mensen nemen vooral contact op?

Dat zijn zowel docenten met een lesbevoegdheid als kandidaten die geïnteresseerd zijn om een overstap naar het onderwijs te maken. Ook spreken wij regelmatig kandidaten met een pabo achtergrond, die graag binnen het vmbo of mbo willen gaan werken. Qua zij-instromers zijn de achtergronden van kandidaten heel verschillend, van bakkers tot mensen uit de bouw. Een zij-instroom traject is echt maatwerk. Want iemands achtergrond bepaalt welke opties iemand heeft.

Wat zijn de reden van deze mensen om het onderwijs in te gaan?

Beweegredenen zijn bijvoorbeeld het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Ze begeleiden stagiaires op hun huidige werk en vinden dat leuk om te doen. Of ze hebben familieleden die werken in het onderwijs die enthousiast zijn. Maar ook mensen zonder baan die denken dan ga ik maar werken in het onderwijs, want daar is een tekort. Maar zo makkelijk is die overstap niet.

Kan iedereen via het zij-instroomtraject in het onderwijs terecht komen?

Nee, ik denk dat maar 5% van de geïnteresseerden aan een baan komt. Dat ligt voornamelijk aan de verwachtingen en de mogelijkheden die iemand heeft tot een zij-instroom traject. In sommige gevallen is het mogelijk om binnen 2 jaar een bevoegdheid voor het onderwijs te behalen. Dit is afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring van de kandidaat. Maar in veel gevallen moet een kandidaat een volledige hbo-opleiding doorlopen. Dat vraagt vaak een tijdsinvestering van 4 jaar. Veel mensen met een baan of gezin haken daar op af.

Hoe zorg je ervoor dat het dan toch aantrekkelijk wordt om de overstap te maken?

We hebben wel personeelstekort op te lossen, maar wel met kwaliteit. Als je iets echt wilt, dan lukt jou dat. De informatiebijeenkomst, snuffelstages en het high-potential project zijn er ook echt voor bedoeld om aan de ene kant te laten zien hoe mooi het onderwijs is, maar aan de andere kant dat het ook een enorme (tijds)investering vraagt van de kandidaat. Het is niet zo dat je voor de klas staat, een korte training volgt en je er bent. Het is gewoon een hbo-opleiding die je volgt.

De laatste vraag. Leveren de inspanningen iets op?

Ja! We hebben al verschillende zij-instromers aangenomen binnen Curio.
Hier zijn wij ontzettend blij mee!

Ben jij ook geïnteresseerd in een zij-instroom programma of wil je meer weten over de mogelijkheden? Ga dan naar: www.onderwijsloketwestbrabant.nl

Lees ook