You are here:

Oproep voor stageplaatsen voor mbo-studenten

Afgelopen zaterdag deed onze bestuursvoorzitter Rob Neutelings in een interview in BN De Stem al een oproep aan bedrijven. Denk en help mee om het tekort aan stageplaatsen op te lossen. De coronamaatregelen zijn na de persconferentie van 3 november weer strenger geworden. Daardoor kunnen er weer meer studenten geen stage lopen. Dus ook langs deze weg nog eens de oproep om waar mogelijk een oplossing te bieden. Zie hieronder ook de brief die we naar al onze stagebedrijven hebben gestuurd afgelopen vrijdag 31 oktober. 

Lees hier het artikel uit BN De Stem van zaterdag 31 oktober. 

Kijk voor meer informatie over stagebedrijf worden of aanmelden op onze pagina voor relaties en bedrijven: www.curio.nl/over-ons/voor-relaties/bedrijven/

==

Onderwerp: Noodkreet stageplaatsen

Geachte mevrouw, meneer,

Maandag 26 oktober gaf de voorzitter van de MBO Raad, Adnan Tekin, in Trouw een interview over de kwaliteit van het mbo-onderwijs. Met de huidige corona-maatregelen is deze heel lastig te borgen. Voor het beroepsonderwijs is praktijkervaring een absolute noodzaak. Daarom zijn keuzes nodig, in het belang van het onderwijs, de stages/leerbanen, welzijn studenten, welzijn docenten.

Juist voor het onderdeel van stages/leerbanen wil ik persoonlijk een beroep op u doen. Enerzijds om u te informeren over de stand van zaken, anderzijds om mogelijkheden aan te reiken waarmee we  iets voor elkaar kunnen betekenen. Dat alles om onze studenten en uw toekomstige medewerkers op te leiden op het niveau dat ze verdienen en nodig hebben.

Wat is de situatie?
Landelijk is er een tekort aan stageplaatsen van ruim 20.000. Voor de regio West-Brabant, waar het grootste deel van onze studenten stage loopt, is dat aantal circa 975. Met name bij opleidingen voor zorg en welzijn, juridisch, economische beroepen, toerisme en evenementen is het probleem zeer urgent. Ook omdat buitenlandstages voorlopig niet doorgaan, zoekt ook die groep studenten  nu ook op de binnenlandse markt.

Geen stage betekent:

  • geen praktijkervaring opdoen;
  • praktijkopdrachten niet kunnen afronden;
  • dat er  niet altijd direct de mogelijkheid is om dan les te volgen, dus zitten ze thuis;
  • oplopen studievertraging; voor stage in leerjaar 2 kan het jaar niet zodanig af worden gerond dat ze naar het derde leerjaar kunnen. In leerjaar 3 kunnen ze niet altijd aan de eisen voldoen van het aantal benodigde stage-uren en het inleveren van de bijbehorende praktijkopdrachten.

Naast de stage wordt op school ook veel praktijkles gegeven. Aangezien we tijdens het onderwijs 1½ meter moeten houden, kunnen we slechts tussen de 20 % en 50% van alle lessen op school verzorgen.  Voor de andere lessen hebben we wel oplossingen bedacht, maar die zijn niet altijd optimaal.

Wat kunnen we samen wel doen?
We zijn ons ervan  bewust dat ook uw organisatie of instelling veel last heeft van de Coronamaatregelen. Daardoor is het niet vanzelfsprekend dat u een student kunt begeleiden  met de kwaliteit die u graag zou willen. Toch helpen alle mogelijkheden. We reiken u er een aantal aan:

  • erkenning aanvragen als leerbedrijf door SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven);
  • uw mogelijke stageplaats melden op de site van SBB (actieplan arbeidsmarkt);
  • een stageplaats delen, dus door twee i.p.v. een student laten vervullen;
  • stageplaatsen die u normaal niet heeft, creëren, bijvoorbeeld extra facilitaire ondersteuning of beveiliging;
  • collegabedrijven en -instellingen aansporen stageplaatsen te bieden.

Uiteraard gelden voor onze stagiaires dezelfde regels als in uw bedrijf of instelling. Uiteraard handelen onze stagiaires  conform de richtlijnen van de overheid, RIVM en veiligheidsregio. Studenten moeten volledig klachtenvrij zijn alvorens zij op stage kunnen gaan. Wij attenderen studenten zelf ook op extra hygiënemaatregelen.

Contact
De ontwikkelingen gaan razendsnel. Als de situatie daarom vraagt kunnen er per opleiding maatwerkafspraken worden gemaakt. U mag er in dat geval van uitgaan dat de praktijkbegeleider die namens Curio met u afspraken maakt, op de hoogte is van richtlijnen en regels én afwijking daarvan.
Mocht u daarover vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de praktijkbegeleider van uw stagiair of met Curio.

Algemene vragen kunnen worden gesteld via infopunt@curio.nl. We houden u zoveel mogelijk op de hoogte. Op www.curio.nl/over-ons/voor-relaties/bedrijven/ vindt u de meeste actuele informatie.

Wij danken u voor uw flexibiliteit richting onze studenten in deze uitdagende periode en doen een dringend beroep op u om bij te dragen aan een oplossing voor onze studenten.

Rob Neutelings
Voorzitter Raad van Bestuur

Curio