You are here:

Leden Curio studentenraad in gesprek met minister Dijkgraaf

Vrijdag 3 juni was de uitreiking van de JOB-monitor resultaten 2022. Hierbij was er ook gelegenheid om een vraag te stellen aan minister Dijkgraaf. Janneke van der Pol en Miray Özügüzel, leden van de Curio studentenraad, mochten aan tafel in gesprek over deze vraag.

1A7A541F9CE1C4EB61F96DBBC5B75E8A2F3A0CCE3C272F805EA7C854DBC08C21
Miray en Janneke van de Curio studentenraad met minister Dijkgraaf

Concentreren en online onderwijs

Miray Özügüzel, onze kersverse voorzitter en student juridische dienstverlening in Roosendaal, trapte af met de vraag: “Wat vindt u ervan dat een groot deel van de studenten moeite heeft met concentreren tijdens online onderwijs?” De minister had een behoorlijk uitgebreid antwoord voor Miray. Over leren van twee jaar online onderwijs wat wel en niet werkt. Praktisch noemde hij dat het belangrijk is om rust tussen online lessen te hebben. En van omgeving te wisselen door bijvoorbeeld even te wandelen of wat anders te doen. Hij noemde ook dat er grote voordelen zijn van online samenwerken. Maar dat bijvoorbeeld een brainstorm echt beter werkt als je bij elkaar bent. 

Lijsten van stagebedrijven

Janneke van der Pol, naast Curio SR-lid, ook voorzitter Deelraad VGG en student milieu-inspectie en onderzoek, stelde ook een vraag aan de minister. Ze vroeg aan hem hoe het kan dat studenten soms wel en soms niet kunnen kiezen uit een lijst met stagebedrijven. De minister had geen concreet antwoord, maar gaf aan dat (en dat deed hij meerdere keren) dat het belangrijk is in contact te blijven met andere ROC’s en vooral de goede voorbeelden van elkaar te gebruiken. Janneke had graag een iets concreter antwoord gehad en blijft zeker proberen om dit voor elke opleiding gelijk te krijgen. 

Naast Miray en Janneke waren ook Guinevere Isenia (student chemisch/bio medisch analist) en Isaac Arnold (student sociaal werk) als afgevaardigden van de Curio studentenraad aanwezig in Den Haag. Ze zetten Curio goed op de kaart door actief aanwezig te zijn. Ze werkten aan hun netwerk en deden interessante kennis op tijdens het ochtendprogramma. 

Tijdens de eerstvolgende vergadering op 11 juli wordt de studentenraad bijgepraat over de Curio resultaten. Ze zullen dan natuurlijk ook hun eigen standpunt bepalen ten opzichte van de uitkomsten.

Heb je vragen aan de studentenraad? Stuur een mail naar studentenraad@curio.nl 

549815FF831829EBF73CEE1632E4A73CF85CE4C9B034576BC00B9C3F02D2EEDE
Van links naar rechts: Isaac, Miray, Gwen en Janneke (leden van de Curio studentenraad)

Lees ook