You are here:

Jezelf voorstellen als je de taal niet kent...

Jezelf voorstellen als je de taal niet kent, klinkt niet alleen erg lastig. Dat is het ook. De medewerkers van Curio be/nt2 hebben hier iedere dag mee te maken. Be/nt2 staat voor basiseducatie en Nederlands als tweede taal. Deze docenten geven Nederlandse les aan mensen die de Nederlandse taal niet kennen. Afgelopen dinsdag organiseerden zij een informatiebijeenkomst analfabetisme voor het 'Taalnetwerk'. 

Curio be/nt2 verzorgt, voor de gezamenlijke gemeenten van de arbeidsmarktregio, het onderwijs aan laaggeletterden. Dat doet Curio samen met de bibliotheken als partners. De Digi-Taalhuizen, die meestal zijn ondergebracht bij die bibliotheken, verzorgen ook een taalaanbod. Dit wordt voornamelijk georganiseerd door vrijwilligers. 

220531 Voorlichting Analfabetisme 2 (1)

Samen sterk

Het Taalnetwerk heeft een belangrijk doel: kennis delen en verbindingen maken. Zo staan ze samen sterk. Curio heeft een lange en uitgebreide ervaring met het onderwijs aan analfabeten en anderstaligen. De Digi-Taalhuizen hebben vaak het eerste contact met de doelgroep. Het blijkt een uitdaging om mensen een passende verwijzing te geven, omdat geen analfabeet hetzelfde is.

Ontwerpen van een beslisboom

In de bijeenkomst van 31 mei, deelden docenten van be/nt2 de kennis van de doelgroepen. Zo kunnen de Taalhuizen en Curio samen een stap te zetten in de richting van het ontwerpen van een ‘beslisboom’ die ondersteunt bij deze doorverwijzing.

Adrian van Tilburg van Curio vertelt: "Er was veel waardering voor de aangeboden theoretische achtergrond. Het meekijken bij een les aan analfabeten werd zeer gewaardeerd. Men kreeg inzicht in de moeilijkheid van de doelgroep en het leren van een taal en schrift op latere leeftijd. Wat men ook mooi vond om te zien, was dat de cursisten ook met veel plezier deelnemen aan de lessen."

Ervaren hoe lastig het is om een nieuwe taal te leren

Ervaren hoe je een nieuwe taal leert van iemand die je niet kan verstaan. Dat ervaarden de aanwezigen zelf. De docent sprak Arabisch en leert de groep zichzelf in het Arabisch voor te stellen en vertellen waar ze wonen. Hierbij wordt de methode  “Total Physical Response” ingezet.

Total Physical Response (TPR) is een fijne methode om in te zetten als je gesprekspartner geen of weinig Nederlands begrijpt. Bij TPR spreek je de woorden uit terwijl je de bijbehorende actie uitvoert. 'Wandelen' spreek je uit, terwijl je naar de andere kant van de kamer wandelt. En 'deur' kun je aanwijzen als je het uitspreekt. Het is bewezen dat woorden beter onthouden worden als luisteren samen gaat met bewegen. Wij zijn enthousiast. 

Lees ook