You are here:

Het gezicht van Curio....

Frontoffice als INFOPUNT van start.

Maandag 21 maart is het zover. De start van onze nieuwe frontoffice onder de naam ‘Infopunt’. Op deze dag zetten we de volgende stap naar één team voor de afhandeling van vragen. We maken hierbij gebruik van:

Het Infopunt is, lokaal en centraal, het eerste aanspreekpunt voor onze interne (medewerkers, leerlingen, studenten) en externe (ouders, potentiële leerlingen/studenten, decanen, leveranciers, relaties, etc) doelgroepen. We werken als één team aan een eenduidige en klantvriendelijke dienstverlening die het volgen én geven van onderwijs optimaal ondersteunt. Daarbij voeren we de nieuwe dienstverlening gefaseerd door, te weten:

  • Met ingang van 21 maart 2022 voor de mbo-sectoren TT, EO en VGG;
  • Met ingang van 1 mei 2022 voor de sectoren vmbo en mbo ZW;
  • Met ingang van 1 juni 2022 voor de sector Start.

Vanaf dat moment worden jullie lokaal via posters, visitekaartjes en narrow casting verder geïnformeerd. Een infographic maakt in één oogopslag duidelijk wat er gaat veranderen en hoe er gewerkt gaat worden.

Medio mei 2021 zijn de voorbereidingen gestart onder leiding van projectleider Wilfried Polman. Samen met de projectgroep heeft hij de aanloop naar frontoffice 1.0 vorm en inhoud gegeven. Vanaf 1 februari is Ilse Verheijen als manager frontoffice gestart. Samen starten we de dienstverlening op en ontwikkelen we deze verder naar frontoffice 2.0 in september 2023.

Mocht je vragen of suggesties hebben, dan kun je met Ilse contact opnemen. Stuur haar gerust een berichtje via Teams, mail naar i.verheijen@curio.nl of bel haar op 06 8321 26 40.

Nu al meer lezen over de frontoffice?

Lees dan hier en hier de vorige interviews terug met Wilfried Polman en Ilse Verheijen.

Lees ook