You are here:

Landelijke mbo-dag Europees burgerschap in Roosendaal

Studentambassadeurs in gesprek met Europarlementariërs  

Woensdag 15 juni bezochten zo’n 160 mbo-studenten en –docenten van 10 onderwijsinstellingen voor beroepsonderwijs Curio in Roosendaal. Zij volgden daar een conferentie over Europees burgerschap. Dit is een van de activiteiten die voortvloeien uit het ambassadeursprogramma EPAS. Europarlementariër Mohammed Chahim en de voorzitter van de Europese Commissie in Nederland Didiër Herbert gingen in gesprek met studenten en docenten. Politiek verslaggever Kees Boonman had samen met studenten van elke bezoekende school een vlog over burgerschap opgenomen in het Europees parlement. Dit was onderdeel van het dagprogramma.

Curio eerste mbo in Nederland met EPAS accreditatie
EPAS staat voor European Parliament Ambassador School. Binnen dit project werken scholen in heel Europa samen om studenten te begeleiden in Europees burgerschap. Deelname aan dit project heeft een aantal voorwaarden. Zo moet je op je schoollocatie een infopunt hebben. Daarnaast zijn er studentenambassadeurs aangewezen en is het EPAS-programma in het onderwijs opgenomen. Onder andere door het organiseren van een Europa dag. Wanneer de school aan al deze voorwaarden voldoet, wordt ze officieel geaccrediteerd.

Curio heeft als eerste mbo in Nederland deze officiële accreditatie. Daarom mochten zij dit jaar deze  unieke conferentie organiseren. De EPAS-studentambassadeurs van alle mbo-scholen in Nederland waren samen met de ondersteunende docenten uitgenodigd voor deze verdiepingsdag.

Organisatie en uitvoering vanuit de eigen opleidingen
Curio heeft ruim 200 verschillende beroepsopleidingen. Een groot aantal studenten daarvan draagt een steentje bij aan de organisatie en uitvoering van deze dag. Daarmee doen ze op leuke wijze praktijkervaring op. Zo wordt de catering verzorgd door de hotelschool, zijn er ‘Europese’ bloemstukken ontworpen en gemaakt door studenten van de opleiding bloemschikken, wordt alles gefilmd door de opleiding Audio Visuele vormgeving, etc. Dit alles onder coaching van de begeleidende docenten. De betrokken studenten zijn razend enthousiast. Daphne Cornelissen: Ïk vind politiek en de Europese Unie heel interessant. Het is belangrijk te weten wat zij allemaal doen. Dan kan je er pas echt over oordelen.” Noa Boelhouwers vult aan: “Wij doen de opleiding onderwijsassistent. Dit onderwerp sluit daar goed bij aan. Wij vinden het belangrijk dit straks ook over te brengen naar andere jongeren. Ik wil hierna de pabo doen en dan op een lagere school les gaan geven.”

Een boeiend en interactief programma in een glazen huis
Deze dag was er een ‘glazen huis’ aanwezig waarin Nederlandse junior ambassadors van EPAS geïnterviewd werden. Vlogs toonden mbo-studenten die Nederlandse Europarlementariërs interviewden in het Europees Parlement in Brussel. Ter plekke gingen de studenten en docenten in gesprek met Didier Herbert, directeur van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. Zo ontstond een duidelijk beeld wat elke school doet aan het EPAS project. Andere vragen die aan bod kwamen gingen over wat de studenten willen zien in Europa qua duurzaamheid. Cabaretgroep De Kiesmannen gaf aan dat laatste onderwerp een ludieke invulling. Daarnaast waren  er diverse duurzaamheidsworkshops, onder andere door de Nationale Jeugdraad en Ecopositief.

Lees ook