You are here:

Curio in bedrijf bij Kober kinderopvang

Als dé beroepsopleider van de regio is samenwerking met het bedrijfsleven van groot belang. Van stageplaatsen tot gastcolleges en deelname aan bedrijven- en banenmarkten. We zijn blij met deze samenwerkingen. Ze leveren zowel voor onze studenten als voor de leerbedrijven waardevolle ervaringen op. In de serie ‘Curio in bedrijf’ belichten we de praktijkopleiders van onze stagebedrijven en hun stagiairs.

“Van proberen kun je leren.”

Deze keer Kober kinderopvang. Sanne Verhagen en Nikki Timmermans zijn eerstejaars bbl-studenten pedagogisch werk en lopen er stage.

Al zo’n 25 jaar heeft Kober een eigen bbl-klas binnen Curio. Daarin krijgen de studenten een dag per week theorielessen waarin de pedagogische visie van Kober verwerkt is. De rest van de werkweek doen ze, voorzien van een arbeidscontract, praktijkervaring op bij een vestiging van Kober. In twee jaar tijd maken de bbl’ers kennis met alle soorten kinderopvang binnen Kober: “Het voordeel van de Kober-klas is dat we de studenten helemaal meenemen in en ‘opvoeden’ met onze pedagogische visie. De lijntjes zijn kort. Als het nodig is kunnen de bbl’er, haar leidinggevende en de docent snel schakelen,” vertelt Karin Nabuurs, opleidingscoördinator bij Kober kinderopvang.

Sanne Verhagen en Nikki Timmermans zijn eerstejaars bbl-studenten pedagogisch werk en lopen stage bij Kober kinderopvang.

Lees hier hun verhaal.

Lees ook