You are here:

Vernieuwd schoolplein zet leerlingen aan tot actie

Dinsdag 4 juni opende de Oosterhoutse wethouder van onder andere Onderwijs en Arbeidsmarkt, Guus Beenhakker, ons vernieuwde schoolplein. Daarmee kwam een bestaande wens van onze leerlingen en docenten uit. Van het oude schoolplein gebruikten ze meestal maar de helft. De rest was met name een groendeel en sterk verwilderd. Het nieuwe ‘groen blauwe’ plein zet leerlingen aan tot bewegen. En wat ze binnen leren kunnen ze nu direct buiten toepassen.

In een tijd waarin jongeren steeds minder bewegen en meer binnen zitten, wilden we graag een fijne plek buiten creëren. Als stimulans.”, zegt projectleider Joyce Marien. En ook voor de buurt geeft dat tegelijkertijd iets meer rust. Met het nieuwe mobielbeleid "thuis of in de kluis" bieden we onze leerlingen graag alternatieven, zoals sportactiviteiten in de pauzes. Voor dat laatste zetten we studenten van onze Curio mbo-opleiding sport en bewegen in.”

Met lessen gym, biologie en verzorging voortaan naar buiten
Een andere meerwaarde die het plein biedt is de verbinding tussen het aangeboden onderwijs en de praktijk. Zo gaat het sportveld gebruikt worden voor de gymlessen en de pauzes. En zijn er moes- en kruidentuintjes aangelegd voor de vakken biologie en verzorging. Onze leerlingen van techniek en beeldende vorming leveren ook een bijdrage aan de buitenruimte. Denk daarbij aan het maken, aanbrengen en onderhouden van insectenhotels, bijenkasten, vogelhuisjes en het beschilderen van de prullenbakken. 

Leerlingen regelen openingsevent van a tot z
Een ander leuk leerelement was dat onze eigen leerlingen de opening van het schoolplein van a tot z regelden. 15 leerlingen pakten deze kans, onder begeleiding van 2 docenten. Projectleider Joyce Marien: “Het is gaaf om te zien dat ze zoveel van een opdracht leren. Alles komt erbij kijken en zo leren ze het echt vanuit de praktijk”.

Samenwerking gemeente, onderwijs en bedrijfsleven
Dit schoolplein was nooit mogelijk geweest zonder samenwerking met andere partijen. Onze hovenier Donkergroen heeft het terrein ontworpen en aangelegd. De container voor de opslag van onze mountainbikes is geschonken door Groenenboom Containerservice. De gemeente droeg financieel in de vorm van subsidie voor groenblauwe schoolpleinen. We hebben komend jaar 530 leerlingen op school en zijn groeiende. Daarom is naast een gezellige aula ook een fijne buiten verblijfsplek belangrijk. Dat vindt gelukkig dus ook de gemeente.

Lees ook