You are here:

Curio-challenges: Uitdagingen voor nu en later

Waar ben ik goed in? Waar word ik gelukkig van? Het zijn vragen die veel vmbo’ers bezighouden. Hoe mooi zou het zijn als vmbo en mbo zich samen inzetten voor dringende vragen van de samenleving? Gewoon onder schooltijd aan de gang gaan met het zoeken naar echte oplossingen waaraan bedrijfsleven, onderwijs of maatschappij echt behoefte hebben. Daarvoor zijn de Curio challenges ontwikkeld. En vanaf nu kan je daarvoor terecht op www.curio.nl/challenges.

Wat zijn Curio challenges?

Curio challenges zijn uitdagende projecten, waarbij de kennis en kunde van het vmbo en mbo elkaar aanvullen. Bij een challenge laten we de vmbo-leerlingen kennis maken met problemen die in de wereld te vinden zijn. Denk hierbij aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). We laten de leerlingen zoeken naar echte oplossingen die het bedrijfsleven, onderwijs of de samenleving goed kan gebruiken.

De projecten zijn ontworpen om de leerlingen meer kennis te geven en voor hen een beeld te schetsen van de beroepen van de toekomst. Zo helpen we de leerlingen bij het ontdekken van hun toekomstige carrière. Binnen elke challenge komt de inhoud van verschillende mbo-opleidingen van iedere sector aan bod. Een challenge sluit aan bij de vraag vanuit het vmbo en is altijd passend. Hierdoor kunnen ze perfect aansluiten op het bestaande onderwijsaanbod van de vmbo-school.

Wat levert het op?

De challenges verbinden werken, leren en vernieuwen op een inspirerende manier aan elkaar. Hierbij komen vaardigheden zoals kritisch denken, samenwerken en het leren van keuzes maken aan bod. Daarnaast kunnen de leerlingen iets betekenen voor het bedrijfsleven en leren in de praktijk. Soms zelfs buiten hun comfortzone. Omdat het verder gaat dan de sector, meerdere bedrijven en opleidingen die erbij betrokken zijn. Door de samenwerking met het mbo leren de vmbo-leerlingen mogelijke opleidingen en werkvelden beter kennen.

Voor de vmbo-docent is de opbrengst van de Curio challenges enorm. En je hoeft er als docent niet veel voor te doen. Curio verzorgt alles en de challenges passen binnen iedere school. Je krijgt de mogelijkheid om je leerlingen op een praktische manier te laten leren. En hen te laten ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zo krijgen de leerlingen een beter beeld van wat ze na het vmbo willen studeren en of die studie er ook is.

De challenges

In totaal staan er 16 challenges op curio.nl/challenges. Iedere challenge is passend en kan dus bij iedere vmbo-school in West-Brabant ingezet worden. Per challenge wordt ook aangegeven welke vraagstuk centraal staat bij de challenge. Maar ook welke mbo-opleidingen erbij betrokken zijn. Een challenge bestaat uit een pitch, gastles, excursie, workshop op het mbo en een rondleiding op het mbo.

Lees ook