You are here:

Beroepsopleider Curio ondertekent VN-verdrag voor inclusiever onderwijs

BREDA- Op 7 december ondertekende beroepsopleider Curio de intentieverklaring van het VN-verdrag voor inclusiever onderwijs. Curio wil goed onderwijs mogelijk maken voor alle leerlingen en studenten, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en groeien als persoon. Met deze stap sluit Curio zich aan bij meerdere onderwijsinstellingen die al eerder de intentieverklaring hebben ondertekend. Toch is deze ondertekening uniek. Curio zet als eerste onderwijsorganisatie, voor zowel het mbo als vmbo, haar strategische koers naar inclusiever onderwijs verder kracht bij.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Overhandiging VN Verdrag Handicap Inclusief Onderwijs

Curio tekent als eerste onderwijsorganisatie voor zowel het mbo als voor het vmbo. Samen met andere onderwijsinstellingen streven we naar inclusief onderwijs. Zeven jaar na de inwerkingtreding van het VN-verdrag zien ze positieve stappen, maar er is meer nodig. Andrea Kaim, lid raad van bestuur bij Curio, benadrukt het belang van deze stap: "Laten we samen werken aan een onderwijsomgeving waarin iedereen, ongeacht ziekte of beperking, zijn volledige mogelijkheden kan benutten. Samen maken we het verschil voor een inclusieve toekomst in Nederland."

Ondersteuning van studenten
Curio biedt passend onderwijs voor studenten met beperkingen, leren zonder beperkingen of ziekten. Zij worden aangemoedigd om hun behoeften te melden bij de aanmelding voor een opleiding, zodat ze extra ondersteuning krijgen. Enkele voorbeelden hoe leerlingen en studenten binnen Curio ondersteund worden:

- begeleiding en gesprek eigen mentor
- gesprek ondersteuningsteam
- passend onderwijs
- hulp bij studiekeuze
- meedenken in zorg buiten school


Inclusief onderwijs voor iedereen
Curio sluit door de ondertekening aan bij de landelijke werkgroep VN-verdrag mbo. Samen met mbo-instellingen, die eerder deze intentieverklaring ondertekenden, werken ze verder aan de implementatie en borging van de doelen van het VN-verdrag. Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) faciliteert hierin. Het VN-verdrag Handicap, door Nederland bekrachtigd in 2016, verplicht om gelijke kansen te bieden aan mensen met een beperking, ook binnen het onderwijs. Ondanks vooruitgang blijkt het realiseren van inclusief onderwijs een uitdaging.

Curio biedt onderwijs aan in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs inclusief het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO) en volwasseneneducatie. De opleidingen en scholen bevinden zich in de regio West-Brabant, in en rond de gemeenten Breda, Roosendaal,  Bergen op Zoom, Woensdrecht, Halderberge, Altena en Oosterhout. In 2020 is de Curio onderwijsvisie gelanceerd met daaraan gekoppeld de kernwaarden: nieuwsgierig, deskundig en zelfbewust.

Lees ook