You are here:

Inspectie geeft Curio drie voldoendes

De Inspectie van het Onderwijs geeft Curio 3 voldoendes voor besturing, kwaliteitszorg en ambitie. Dit is de maximumscore. De Inspectie vindt dat Curio met recht trots mag zijn op wat de afgelopen jaren is neergezet. Het definitieve rapport van het vierjaarlijks onderzoek kun je hier nalezen.’

Het onderzoek van de inspectie eind 2022 was de eerste onder de nieuwe naam Curio. Tot 2019 waren we nog ROC West-Brabant. Onder de vlag Curio werken onze verschillende opleidingen (circa 250 mbo-opleidingen en 8 vmbo-scholen, Praktijkschool Breda, ISK en volwasseneducatie) veel meer samen.

Heel andere organisatie
De inspectie juicht het toe dat Curio zichtbaar een andere weg is ingeslagen. “De scholen en opleidingen maken stappen om te komen tot een succesvolle samenwerking. We hebben ervaren dat scholen en onderwijsteams de kwaliteit van het onderwijs willen blijven verbeteren. De raad van bestuur waarborgt met zijn (be)sturing de kwaliteit van de scholen en opleidingen. Er is sprake van een deugdelijk financieel beheer. We hebben een heel andere organisatie aangetroffen dan vier jaar geleden.”

Bloem, groen en styling beoordeeld met een goed
In zeer uitzonderlijke situatie kan de Inspectie ook de waardering goed geven. Dat deden ze bij opleiding Bloem, groen en styling. Uit het Inspectierapport: een onderwijsprogramma dat is afgestemd op de behoeften van de studenten, zowel als groep als individueel. Ook de persoonlijke aandacht van het team maakt dat studenten zich sociaal kunnen ontwikkelen in een veilige leeromgeving. Hierdoor komen studenten tot leren en ontwikkelen.’

Studenten en leerlingen zijn tevreden over het onderwijs
Het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs bestond uit bezoeken aan vmbo-scholen en mbo-opleidingen in de techniek, de handel, de zorg en het groen. Daar spraken de inspecteurs met studenten en docenten. Daarnaast bezochten ze lessen. “Wij zien in alle lagen van Curio gerichte aandacht voor de student en leerling. Studenten en leerlingen zijn tevreden over het onderwijs. Ze waarderen de persoonlijke aandacht.”

Nieuwe opleidingen met een nieuw onderwijsconcept
De Inspectie waardeert ook de binding van Curio met de regionale arbeidsmarkt. “Curio is sterk verbonden met de regio West-Brabant in samenwerkingsverbanden met bedrijven, overheden en onderwijsbesturen in de buurt.” Op verzoek van het bedrijfsleven is Curio gestart met nieuwe opleidingen met een nieuw onderwijsconcept. We bereiden studenten met levensechte opdrachten voor op de vaardigheden die nodig zijn op een flexibele arbeidsmarkt. De opleiding Proces Operator B, voor het bedrijf Wuppermann Staal Nederland is een voorbeeld van een bedrijfsgericht opleidingstraject.

Verbeterpunt: visie op taal-, reken- en burgerschapsonderwijs
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. De twee onderzochte vmbo-scholen hebben nog geen concrete visie op het taal-, reken en burgerschapsonderwijs. Curio krijgt tot het eerste kwartaal van 2024 om deze visie op te stellen en uit te voeren. Daar werken we dit moment al hard aan.

Lees ook