You are here:

16 nieuwe medewerkers staan klaar voor de zorg

16 vrouwen uit West-Brabant kregen vandaag het certificaat Zorgkracht. De afgelopen maanden volgden zij de opstartopleiding via Curio. Ze kregen 6 theoretische lesdagen en volgden stages bij zorgaanbieders in de regio. Veel van hen gaan nu direct aan de slag als zorgondersteuner, huishoudelijk verzorgende of facilitair ondersteuner. Ze ontlasten gediplomeerde zorgverleners zodat die zich kunnen richten op meer gespecialiseerde taken. Aan alle kandidaten: gefeliciteerd!

De opleiding: theorie en praktijk
Tijdens de 6 theoretische lesdagen leerden ze de basisvaardigheden die nodig zijn om in de zorg aan de slag te gaan. Denk aan persoonlijke hygiëne en verzorging, huishoudelijke taken, kennis over de instellingen en doelgroepen. Vervolgens is samen met de kandidaat gekeken naar een passende stage waar ze 4 tot 6 weken aan de slag gingen om de zorg echt te leren kennen en praktijkervaring op te doen.

Samen kansen zien
Wanneer iemand met een bijstandsuitkering graag in de zorg wil werken, en niet de juiste papieren heeft, dan zijn er een aantal opleidingen die iemand kan volgen. Maar een intensieve opleiding volgen naast de zorg is niet voor iedereen weggelegd. En in de zorg zijn op dit moment veel handen nodig; ook van niet-gediplomeerden. De betrokken organisaties hebben in de voorbereiding van dit project daarom vooral gedacht in mogelijkheden. Hoe kunnen we dit samen mogelijk maken?

Met deze instelling staan er nu 16 gemotiveerde medewerkers klaar om in de zorg aan de slag te gaan. Een vervolgopleiding behoort nu ook tot de mogelijkheden. 

Zorgkracht 4472

Ik ben heel trots op de stappen die deze mensen hebben gemaakt de afgelopen maanden. Het resultaat is prachtig: een baan in de zorg of klaar voor een vervolgopleiding. Mooi dat de docenten van Curio aan dit traject van Leven Lang Ontwikkelen samen met onze partners een bijdrage hebben kunnen leveren.”, aldus Rob Neutelings, bestuursvoorzitter van Curio.

Oproep aan zorgpartners mee te doen
De samenwerkende partners binnen Zorgkracht zijn zo enthousiast dat het zeker niet gaat blijven bij deze 16 medewerkers. Zij doen daarom graag een oproep aan zorgpartners om mee te doen en om stageplaatsen te bieden. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met de werkgeversadviseurs van het Werkplein Hart van West-Brabant of het Werkcentrum Brabantse Wal.

Binnen Zorgkracht werken samen: gemeente Roosendaal, gemeente Bergen op Zoom, Werkcentrum Brabantse Wal en Werkplein Hart van West-Brabant en Curio. De zorgpartners die meewerkten aan de stageplaatsen zijn: Surplus, TWB, S&L, Actief Zorg, Tzorg, Axxicom.

 

Zorgkracht 4412

Lees ook