Agenda Curio prinsentuin van cooth

24 t/m 28 januari
schoolexamenweek 4.2

25 januari
19.30 uur vergadering ouderraad

31 januari
t/m 4 februari: breekweek 2

4 februari
rapporten en herkansingsadviezen leerjaar 4

5 februari
Open dag 10.00 - 15.00 uur - deze zal online plaatsvinden

7 t/m 25 februari
projectweken leerjaar 1

9 februari
inschrijven herkansingen SE4.2 voor 12.00 uur

14 februari
herkansingen SE4.2

21 februari
CKV week leerjaar 3

21 en 22 februari
leerlingavond leerjaar 4

28 februari t/m 4 maart
voorjaarsvakantie

12 maart
Open dag 10.00 - 15.00 uur 

14 t/m18 maart
deze week rapporten mee naar huis

14 maart
studiedag personeel, leerlingen zijn vrij

16 maart
VMBO informatiemarkt

22 en 23 maart
centrale inschrijfavonden voor nieuwe 1e jaars leerlingen

23 maart
laatste stagedag 4BB

24 maart
laatste stagedag 4KB

25 maart t/m 1 april
schoolexamenweek 4.3

29 maart
19.30 uur vergadering ouderraad

4 t/m 8 april
oefenweek CSE leerjaar 4 (geen lessen voor leerjaar 4)

4 en 5 april
leerlingavond leerjaar 1 t/m 3

8 april
rapporten en herkansingsadviezen leerjaar 4

12 april
inschrijven herkansingen SE4.3 voor 12 uur

13 en 14 april
herkansingen SE4.3

14 april
laatste lesdag voor leerjaar 4

15 april
Goede Vrijdag, leerlingen zijn vrij

18 april
Tweede Paasdag, leerlingen zijn vrij

19 april
19.30 uur vergadering ouderraad

19 t/m 22 april
breekweek 3

19 t/m 22 april
examentraining facultatief

20 april
akkoordverklaring leerjaar 4 ophalen volgens rooster

21 april
akkoordverklaring leerjaar 4 inleveren

25 april t/m 6 mei
meivakantie

9 t/m 25 mei
facet examens en CSPE, leerjaar 4

16 t/m 3 juni
projectweken leerjaar 1

26 mei
Hemelvaart, leerlingen zijn vrij

27 mei
leerlingen vrij

31 mei
vergadering ouderraad

3 juni
laatste stagedag leerjaar 3

6 juni
Tweede Pinksterdag, leerlingen zijn vrij

7 juni
studiedag personeel, leerlingen zijn vrij

8 juni
leerlingavond leerjaar 1 t/m 3

8 juni
normering CSPE, leerjaar 4

14 juni
afsluitende activiteiten leerjaar 3

15 juni
normering 1e tijdvak, leerjaar 4

28 juni
sportactiviteitendag dag leerjaar 3 (voorlopig)

28 juni
19.30 uur vergadering ouderraad

29 juni t/ 5 juli
toetsweek leerjaar 1 t/m 3

1 juli
normering 2e tijdvak, leerjaar 4

5 juli
19.30 uur vergadering ouderraad

6 en 7 juli
inhaaldagen leerjaar 1 t/m 3

7 juli
inschrijvingen herkansingen leerjaar 1 t/m 3

7 juli
sportactiviteitendag leerjaar 1 (voorlopig)

8 juli
eindejaarsactiviteit leerjaar 1 t/m 3

11 juli
CKV dag leerjaar 1 (voorlopig)

12 juli
CKV dag leerjaar 2 (voorlopig)

12 en 13 juli
herkansingen leerjaar 1 t/m 3

18 en 19 juli
diploma-uitreiking leerjaar 4

20 juli
ophalen rapporten en inleveren boeken leerjaar 1 t/m 3

22 juli
personeelsdag, leerlingen zijn vrij

25 juli t/m 2 augustus
zomervakantie