Agenda Curio prinsentuin van cooth

8 juni
sportdag leerjaar 1 en 2

10 juni
uitslag examens 1e tijdvak klas 4 GT

14 juni
leerlingavond leerjaar 1, 2 2n 3 (op uitnodiging van mentor)

15 juni
sportdag leerjaar 3

16 juni
Uitslag examen 1e tijdvak 4 BB en KB 

21 juni
studiedag, alle leerlingen zijn vrij

22 juni
19.30 uur vergadering ouderraad

1 juli 
sportactiviteiten dag leerjaar 3 

5 t/m 9 juli
toetsweek leerjaar 1, 2 en 3

6 juli
19.30 uur vergadering ouderraad

9 juli
einde periode 3, leerjaar 1 t/m 3

12 en 13 juli
inhaaldag PTA/PTO, leerjaar 1 t/m 3

13 juli
sportactiviteiten dag leerjaar 1

14 juli
CKV dag leerjaar 1

15 juli
herkansen toetsweek leerjaar 1 t/m 3
CKV dag leerjaar 2

16 juli
einde schooljaar activiteit leerjaar 1 t/m 3

19 juli
diploma-uitreiking voor 4 BB en GT

20 juli
diploma-uitreiking voor 4 KB

22 juli
ophalen rapport en inleveren boeken leerjaar 1 t/m 3

23 juli
personeelsdag, leerlingen zijn vrij

26 juli t/m 3 september
zomervakantie

Maandag 6 t/m donderdag 9 april

 • Inhalen toetsen van de beroepsgerichte vakken (alle leerwegen)
 • Per leerling komt dit in Magister te staan. Zorg dat je die planning in de gaten houdt

Dinsdag 14 t/m vrijdag 17 april 

 • Se-week afronden voor alle leerwegen
 • Inhalen mondelingen Engels en Duits

Maandag 20 t/m vrijdag 1 mei 

 • Meivakantie

Woensdag 6 t/m dinsdag 12 mei 2020

 • Inhalen PTA theorievakken (indeling en uitleg staat op Magister, per klas staat aangegeven wie nog wat moet afronden en aanwezig moet zijn)

Maandag 11 en dinsdag 12 mei 

 • Inhalen PTA toetsen theorievakken (indeling en uitleg komt op Magister en e-mail)
 • Herkansingen PTA toetsen beroepsgerichte vakken

Donderdag 14 en vrijdag 15 mei 

 • Inschrijven herkansingen via Magister (tot vrijdag 10u de kans om in te schrijven)
 • Je mag meerdere vakken herkansen:
  • 2 theorievakken
  • 1 praktijkvak
 • In Magister bij “activiteiten” komen de keuzemogelijkheden en uitleg te staan.

Maandag 18 mei t/m woensdag 27 mei 

 • Herkansingen theorievakken en praktijkvakken (rooster volgt)

Donderdag 28 mei

 • Alle cijfers compleet voor elke leerling in Magister !!! (let op: dit is een deadline)

Vrijdag 29 mei

 • Ophalen akkoordverklaring voor alle leerlingen (schema volgt z.s.m.)

Dinsdag 2 juni

 • De akkoordverklaring moet ondertekend ingeleverd worden.

Donderdag 4 juni

 • Uitslag examens (zie uitleg B aangepaste slaag zakregeling)

Iedereen wordt tussen 11u en 13u gebeld met de definitieve examenuitslag

Vrijdag 5 juni

 • Gezakte kandidaten komen naar school voor een gesprek m.b.t. herkansingen.
 • Ophalen cijferlijst door alle geslaagden

Woensdag 10 juni en donderdag 11 juni

 • Herkansingen (zie uitleg C resultaatverbeteringstoetsen)

Dinsdag 7 juli en woensdag 8 juli

Diploma-uitreiking (voorlopig gaat deze gewoon door):

Dinsdag 7 juli
14.00 uur: 4B1           
15.30 uur: 4B2           
17.00 uur: 4B3           
18.30 uur: 4GT1        
20.00 uur: 4GT2        
 
Woensdag 8 juli
14.00 uur: 4K1           
15.30 uur: 4K2           
17.00 uur: 4K3           
18.30 uur: 4K4           
20.00 uur: 4K5