Leerwegen bij Curio prinsentuin van cooth

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. We bereiden je voor op een beroepsopleiding in het mbo. Ook zijn er mogelijkheden om door te stromen naar de havo. Vmbo betekent leren met veel praktijk. Je werkt bijvoorbeeld in de kas, de tuin, het technieklokaal of in de keuken. Je krijgt natuurlijk ook theorielessen zoals Engels en wiskunde. Onze school heeft ook moderne technologieën zoals 3D-printers en virtual reality in huis. Een vmbo-opleiding duurt vier jaar.

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
Vmbo basis bereidt je voor op niveau 2 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. Je leert dus vooral door te doen. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
Met een diploma van vmbo kader kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. De opleiding richt zich dus op de praktijk. 

Gemengde leerweg (vmbo-gl)
Vmbo-gl bereidt je voor op niveau 3 of 4 van het mbo. Soms kun je ook door naar de havo. Deze leerweg ligt dicht bij de theoretische leerweg, maar je volgt 1 algemeen vak minder. Daarvoor in de plaats krijg je 4 uur beroepsgericht onderwijs. Het is dus een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs.

Mavo+
Onze school biedt mavo+ aan. Dat leggen we even uit. Aan het eind van leerjaar 2 kies je een leerweg. Het vmbo kent vier leerwegen, Curio prinsentuin van cooth biedt ze allemaal aan. De gemengde leerweg (gl) en de theoretische leerweg (tl) noemen we ook wel mavo. Mavo+ staat voor het extra theorievak dat je bij ons binnen de theoretische leerweg kiest. Je volgt daardoor 7 theorievakken (in plaats van 6) binnen tl. Hiermee kun je naar de havo. Daarnaast staat mavo+ ook voor het maatwerk dat wij kunnen aanbieden.