Leerwegen bij Curio prinsentuin Andel

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. We bereiden je voor op een middelbare beroepsopleiding (mbo). Ook heb je mogelijkheden om door te stromen naar de havo. Vmbo betekent leren met veel praktijk. Je werkt in de kas, de tuin, het technieklokaal, het dierenverblijf of in de keuken. Je krijgt natuurlijk ook theorielessen zoals Engels en wiskunde. Een vmbo-opleiding duurt 4 jaar. 

Ons aanbod

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
Vmbo basis bereidt je voor op niveau 2 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. Je leert dus vooral door te doen. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
Met een diploma van vmbo kader kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. De opleiding richt zich dus vooral op de praktijk. 

Gemengde leerweg (vmbo-gl+)
Vmbo-gl bereidt je voor op niveau 3 of 4 van het mbo. Soms kun je ook door naar de havo. Deze leerweg ligt dicht bij de theoretische leerweg, maar je volgt 1 algemeen vak minder. Daarvoor in de plaats krijg je 4 uur beroepsgericht onderwijs. Het is dus een combinatie van theoretisch en praktisch onderwijs.

Curio Andel 122