You are here:

Leerwegen bij Curio pomona

Vmbo staat voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. We bereiden je voor op een beroepsopleiding in het mbo. De opleiding is een combinatie van theorie en praktijk: je werkt met je handen en met je hoofd. Een vmbo-opleiding duurt vier jaar. 

Ons aanbod

Basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis)
Vmbo basis bereidt je voor op niveau 2 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. Je leert dus vooral door te doen. 

Kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader)
Met een diploma van vmbo kader kun je naar niveau 3 of 4 van het mbo. Je volgt zo’n 12 uur per week beroepsgericht onderwijs. De opleiding richt zich dus op de praktijk. 

Theoretische leerweg (vmbo-tl)
In de theoretische leerweg volg je meestal alleen algemene (avo-)vakken. Het is dus een heel theoretische opleiding. Vmbo-tl wordt ook wel mavo genoemd. Met een diploma kun je door naar mbo niveau 3 of 4. Of naar de havo.

Curio Pomona Theorieles 3