You are here:

Ouderraad Curio effent

De ouderraad van Curio effent komt op voor de belangen van alle leerlingen en hun ouders. Wij stimuleren de betrokkenheid van ouders. En bevorderen de communicatie tussen de ouders en de school. Betrokkenheid van ouders houdt de kwaliteit van het onderwijs hoog. Net als het leefklimaat.

De ouderraad overlegt met een van de directieleden over allerlei onderwerpen. Over veiligheid, schoolregels, communicatie en (meerjaren)plannen bijvoorbeeld. Maar ook over onderwijsontwikkeling, normen en waarden, lesrooster/lesuitval en schoolresultaten. Daarnaast ondersteunt de ouderraad het schoolteam bij activiteiten. Bij schoolfeesten bijvoorbeeld, maar ook bij projecten en de open dag.

De ouderraad bestaat uit acht ouders. Ongeveer zes keer per jaar komt de raad samen. We bespreken diverse onderwerpen die op de agenda staan. Soms nodigen we een deskundige spreker uit voor een bepaald thema. Lid worden van de ouderraad kan tijdens de eerste informatieavond aan het begin van het schooljaar.

Heb je een vraag, suggestie of opmerking voor de ouderraad? Mail dan naar ouderraadeffent@curio.nl. We zullen je mail zo snel mogelijk beantwoorden.