Onderwijs- en examenregeling cohort 2016-2017

Veiligheid

Code Opleiding / studie
Leer-weg Niv. Aanv. info Vs Wijzigingsblad Examenplan Excl. Keuzedelen Wijzigingsblad 
Examenplan Keuzedelen
Wijzigingsblad 
Overige wijzigingen
25407 Beveiliger BBL   2 Diverse startmomenten 1.0 nee  nee  ja
25407 Beveiliger  BOL start sept. '16  1.0 nee  nee  nee 
25407 Beveiliger traject DBBO BBL 2 start jan. '17 1.0 nee nee nee
25408 Coördinator Beveiliging BBL 3 Diverse startmomenten 1.0 Nee nee nee
25409 Handhaver Toezicht en Veiligheid BOL 3 start sept. '16   1.0 nee nee ja
25410 Medewerker Toezicht en Veiligheid  BBL  2 Diverse startmomenten  1.0 nee nee nee
25416 Aankomend medewerker grondoptreden BOL  2 start sept. '16  1.0 Ja nee Ja
25418 Aankomend onderofficier grondoptreden BOL  3 start sept. '16   1.0 Ja nee nee

Zorg en Welzijn

Code Opleiding / studie
Leer-weg Niv. Aanv. info Vs. Wijzigingblad Examenplan incl. Keuzedelen Wijzigingblad Examenplan Keuzedelen Wijzigingsblad overige wijzigingen
23110 Assistent dienstverlening en zorg BOL 1 start sept.2016 1.0 nee nee nee
25498 Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn BOL 2 start sept.2016 1.0  nee nee nee
25498 Dienstverlening, Helpende Zorg en Welzijn BBL 2 start sept.2016 1.0 nee nee nee
25480 MBO-Verpleegkundige Brancheverbijzonderingen ZH, VVT, GGZ en GHZ, BOL 4 start sept2016 en febr.2017 1.0 ja ja ja
25480 MBO-Verpleegkundige Brancheverbijzonderingen ZH, VVT, GGZ en GHZ, BBL 4 start sept2016 en febr.2017 1.0 Ja VP4D7XJa VP4D6A nee  nee
25477  Maatschappelijk Zorg, Pers. begel. gehandicaptenzorg  BBL 4 start sept2016 en febr.2017 1.0 ja nee nee
25479 Maatschappelijk Zorg, Thuisbegeleider BBL 4 start sept2016 en febr.2017 1.0 ja nee nee
25477 Maatschappelijk Zorg, Pers. begel. gehandicaptenzorg  BOL 4 start sept2016 en febr.2017 1.0  ja nee ja
25479 Maatschappelijk Zorg, Thuisbegeleider BOL  4 start sept2016 en febr.2017 1.0 ja nee nee
25485 Onderwijsassistent  BOL 4 Start sept.2016 1.0  ja ja ja
25486 Pedagogisch medewerker kinderopvang   BOL  Start sept.2016 1.0 nee  nee  nee 
25484 Gespecialiseerd pedagogisch medewerker BOL 4 Start sept.2016 1.0 nee nee nee
25488 Sociaal Cultureel Werk BOL 4 Start sept.2016 1.0 ja nee ja
25488 Sociaal Cultureel Werk  BOL 4 Start febr.2017 1.0 ja nee nee
25489 Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening BOL 4 Start sept.2016 1.0 ja nee ja
25489 Sociaal Maatschappelijke Dienstverlening BOL 4 Start. febr.2017  1.0 ja nee nee
25491 Verzorgende IG, 
Brancheverbijzonderingen Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicapten-zorg en Kraamzorg
BBL 3 start sept2016 en febr.2017 1.0 nee ja nee
25491 Verzorgende IG, 
Brancheverbijzonderingen Verpleeg-, verzorgingshuizen, Thuiszorg, Gehandicapten-zorg en Kraamzorg
BOL 3 start sept2016 en febr.2017 1.0 nee ja nee
25491 
25475
25476
Combinatie opleiding VZIG VVT/MZ, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider spec. Doelgroepen BBL 3 start sept2016 en febr.2017 1.0 nee ja nee
25491 
25475
25476
Combinatie opleiding VZIG VVT/MZ, Begeleider gehandicaptenzorg en Begeleider spec. Doelgroepen BOL   start sept2016 en febr.2017 1.0 nee ja nee

Uiterlijke Verzorging

Code Opleiding 
Leer-weg Niv. Aanv. info Vs Wijzigingsblad Examenplan incl. Keuzedelen Wijzigingsblad Examenplan Keuzedelen Wijzigingsblad overige wijzigingen
25399 Allround Kapper BOL start sept.2016 1.0 Ja nee  nee 
25399 Allround Kapper BBL 3 start sept.2016 1.0 Ja nee nee
25401 Salon manager BOL  4 start sept.2016   Ja nee nee
25403 Allround Schoonheidspecialist BOL  4 start sept.2016 1.0 nee ja

 ja