You are here:

Hospitality / Verkoopgesprek

Vanuit de opleiding Verkoopmedewerker niveau 2 is het mogelijk om de module Hospitality te volgen.

Inhoud van de cursus Hospitality (Verkoopgesprek)

De volgende onderwerpen worden in deze module behandeld:

  • Klantgericht handelen
  • Iedere situatie een ander gesprek
  • Fasen verkoopgesprek (ontmoeting, overtuiging, afronding)
  • Klachten behandeling
  • Rechten en plichten consumenten
Data: De cursusdata volgen.
Locatie: Curio, locatie Breda en Roosendaal
Kosten: € 885,- per persoon (vrijgesteld van btw)
Duur: 9 dagdelen inclusief eindtoets

Algemene informatie over de cursus

De verkoper is klantgericht en servicegevoelig. Je kunt je snel inleven in de klant om op de klantbehoefte in te springen. De verkoper combineert een open houding met commerciële gedrevenheid en 'feeling' met de branche.
Je toont discipline door je te houden aan de huisregels en laat dat zien in je gedrag (op tijd komen, beleefd zijn, afspraken nakomen, etc.).
Een verkoper heeft een eerlijke houding bij het werken met geld en gaat integer om met bedrijfsspecifieke informatie.

Resultaat

Het laatste dagdeel is er een eindtoets over de module. Heb je hiervoor een voldoende, dan ontvang je een getuigschrift vanuit Curio.

Naast de module Hospitality biedt Curio ook andere modules vanuit de opleiding Verkoopmedewerker aan; 

 

Wil je een maatwerk cursus? Wij brengen graag een offerte uit, gericht op de wensen en bijzonderheden van de organisatie.

Heb je interesse in de volledige opleiding tot verkoopmedewerker (BOL of BBL, niveau 2), lees dan hier meer informatie over de mbo-opleiding.