You are here:

WEIJS: maatwerkopleiding in het groen

Donderdag 27 september 2019 vond de kick-off plaats van WEIJS werkend leren. Dit is een bedrijfsopleiding cultuur-technisch groen op niveau 3 en duurt 3 jaar. Er is bij groenbedrijven veel behoefte aan personeel met vakkennis over maaien, beluchting, doorzaaien, bermonderhoud, wegenbouw, aanleg kunstgras sportvelden, etc.

Daarom hebben de groene bedrijven J. van Esch bv en groenaannemer Van Wijlen de handen ineengeslagen. Het is een unieke samenwerking tussen twee groenbedrijven en de groene opleidingen van Curio.

De groenbedrijven richten zich op sport, groen, cultuur en techniek. Via Curio groen en bedrijfsopleidingen is voor hen een maatwerktraject opgezet. De 10 studenten van 17-30 jaar  zijn deels uit eigen bedrijven geworven en deels extern. De lessen worden verzorgd door instructeurs van en op de 2 bedrijven, aangevuld met een docent van de opleiding loonwerken van Curio. Naast 1 dag per week les hebben ze ook 1 dag per week begeleiding door hem op de werkplek. De studenten mogen zich, na het behalen van hun officiële diploma, vakspecialist infra ,-sport of -groen noemen. Extra stimulans voor hen is dat zij dan een baangarantie hebben.

Kijk ook eens op www.weijswerkendleren.nl.

Curio Nieuws 8