You are here:

Voorgenomen reorganisatie Curio rondom vernieuwing ondersteuning

Curio is de beroepsopleider van de regio. De leerbehoefte van leerling en student staat centraal, daaromheen wordt het onderwijs opgebouwd. Curio wil nóg meer focus op het onderwijs, daarom wordt de ondersteuning effectiever en efficiënter gemaakt

Toekomstbestendig 

Curio voelt al enkele jaren de gevolgen van demografische ontwikkelingen, met minder instroom van jongeren als gevolg. Sinds 2017 onderneemt Curio stappen om als gezonde organisatie goed en toekomstbestendig onderwijs te kunnen blijven bieden. De organisatieverandering naar één Curio en vernieuwing van het onderwijs, zijn de eerste resultaten. Een volgende stap is om ook de ondersteuning te vernieuwen.  

Vernieuwing ondersteuning en formatiereductie 

Een jaar geleden gaf de raad van bestuur daarom de opdracht om te onderzoeken hoe de ondersteuning beter kan aansluiten bij het onderwijs en effectiever en efficiënter kan worden ingericht. Dat zou ook een formatiereductie van 20% in de ondersteuning moeten opleveren: van circa 450fte in 2020 naar 365fte eind 2022. Sindsdien is er een vacaturestop, waardoor al een reductie van 35fte is gerealiseerd. 

De raad van bestuur heeft de afgelopen weken twee voorgenomen besluiten genomen. Een over herinrichting van de ondersteuning en een ander over de wijze waarop de besparing kan worden gerealiseerdOm de 20% formatiereductie helemaal te realiseren, en de kwaliteit van de ondersteuning te verhogen, is een reorganisatie noodzakelijk. De ondernemingsraad is voor beide voorgenomen besluiten om advies gevraagd.   

Vervolg 

De betrokken medewerkers binnen Curio zijn inmiddels geïnformeerd. In april start het overleg met de ondernemingsraad. Daarna vindt de definitieve besluitvorming plaats en volgt het overleg met de vakbonden over een sociaal plan. De personeelsreductie en de vernieuwingen van de ondersteuning zijn, naar verwachting, eind 2022 afgerond.