You are here:

Volop kansen voor vernieuwing bij Curio

Goed onderwijs betekent continu vernieuwen. Niet alleen voor onze studenten, maar ook voor de leraren. Curio geeft docenten met een innovatief idee daarom graag de kans om te pionieren. Esther Kraaijeveld is zo’n pionier. Maak kennis met haar idee.

De innovatieve cultuur van Curio

Kansen zien is voor haar geen probleem: Esther Kraaijeveld is gevoelig voor situaties die volgens haar een positieve draai verdienen. Als docent Zorg en Welzijn raakte zij in de greep van een vernieuwend idee dat haar niet losliet. Naast haar werk als docent verkent zij mogelijkheden om haar vakgebied in het mbo te verbeteren. 

Esther: “Ik werk bij Amarant, een instelling voor mensen met een beperking. Dat is de doelgroep waar de studenten bij Curio voor opgeleid worden. Op een gegeven moment bedacht ik dat het fijn zou zijn als de studenten nog meer ervaringsgericht kunnen leren.”

Het pad van de pionier is boeiend, maar zelden zonder hobbels. Gelukkig staat Esther er niet alleen voor. Zij werkt samen met Geraldine Bel en Judith Nelemans, twee collega’s van het team MZ en wordt gecoacht door Suzanne Kolenberg, een collega-docent bij Curio. Suzanne was een van de eersten die de innovatieve ruimte binnen Curio benutte. “Als je mooie ideeën hebt voor het onderwijs, dan wil je daar het liefst mee aan de slag,” is haar overtuiging.

Breng de praktijk bij de theorie

Dus ging Esther aan de slag. Doelgroep: mensen met een beperking binnen de dagbesteding. Doelstelling: een nauwere verbinding tussen doelgroep en student. Maar hoe doe je dat? Esther: “Haal de doelgroep in huis. Organiseer workshops op school waar studenten en mensen met een beperking elkaar ontmoeten.”

Het idee lijkt even eenvoudig als veelbelovend. Toch komt er bij de uitvoering meer kijken. Esther: “Je hebt te maken met verschillende partijen en bent afhankelijk van hun medewerking. Bovendien zijn er praktische zaken, zoals de afstand tussen de instelling en Curio. Die mag niet te groot zijn.” 

 “Niet iedere pionier is succesvol. Ik schat dat de helft van de ideeën in schoonheid sterft”, zegt oud-pionier Suzanne Kolenberg. “Dat zijn onze ‘briljante mislukkingen’. Misschien zijn die ideeën wel te innovatief. Toch zijn ze waardevol, want ze doen iets met de pioniers zelf. Zij groeien daardoor in hun persoonlijke ontwikkeling. Zo komt er meer energie en kwaliteit in het onderwijs.”

Volgens Esther is er nog veel werk te doen. “Gelukkig hebben mijn collega’s zich aangesloten bij dit project en ook van studenten hoor ik enthousiaste reacties. Het idee van meer verbinding tussen school en praktijk spreekt kennelijk aan. Of we dit via workshops of op een andere manier realiseren,, is nog een ontdekkingsreis voor de komende maanden.”

Het valt me altijd op wanneer ik Esther spreek over haar project: dan gaan haar ogen stralen. Je merkt dat ze gedreven is en bereid is een extra stapje te zetten.
- Suzanne Kolenberg, oud-pionier

Volgens Esther kent het onderwijs nog genoeg uitdagingen op allerlei gebied. “Kunnen we bijvoorbeeld niet wat minder gericht zijn op cijfers en wat meer op het vermogen van studenten om zelf verantwoordelijkheid te nemen? Vaak is onderwijs gebaseerd op ‘Just in case’: je leert feitelijk dingen die kunnen gebeuren, straks of ooit. De basis van ons project is vooral: ‘Just in time’: leren als het op je weg komt. Leren van je ervaringen. Als studenten eerder in contact komen met hun doelgroep is dat alleen maar extra leerzaam.” 

Wil jij als docent bij Curio ook pionieren?
Mail naar: pioniers@curio.nl.

Curio Facebook Klein 2 3