You are here:

Een vliegende start voor een prachtige carrière in de luchtvaarttechniek

De gemeente Woensdrecht heeft een veelbelovend initiatief genomen om te komen tot één agenda voor Businesspark Aviolanda. Deze moet zorgen voor een nog betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Op donderdag 12 maart geeft Burgemeester Adriaansen op Aviolanda het officiële startsein voor de ambitieuze plannen in deze agenda.

Vliegtuigtechniek

Belang Businesspark Aviolanda Woensdrecht
Aviolanda is een bijzondere economische plek in de gemeente Woensdrecht, voor de regio West-Brabant en ver daarbuiten. Aviolanda is als topsector gespecialiseerd vliegtuigonderhoud, mede bepalend in de regionale economische ambities. Bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden spannen zich reeds langdurig en intensief in, om te voorkomen dat een tekort aan technisch personeel leidt tot welvaartsverlies. Aviolanda krijgt de komende jaren een flinke boost met nieuwe bedrijven die honderden banen opleveren. Maar nieuwe en gedurfde initiatieven zijn nodig om arbeidskrachten en leerlingen te verleiden voor een kansrijke baan in de luchtvaarttechniek.


Doel human capital agenda vliegtuigtechniek
De gemeente Woensdrecht, de regionale beroepsopleider Curio, Defensie en het bedrijfsleven gaan samen zorgen voor een nóg betere aansluiting op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. 
De agenda legt de basis voor het behouden van bestaand personeel en het aantrekken van nieuw (technisch) personeel. Maar ook het werven van studenten voor de opleiding vliegtuigtechniek. Zodat zij na het behalen van het diploma kunnen rekenen op een vliegende start van hun carrière.

Verder beschrijft de human capital agenda de overkoepelende ambities om te komen tot integrale campusvorming en verdergaande samenwerking van civiele en militaire bedrijvigheid én onderwijs. Op deze manier pakken we het tekort aan technische vaklieden aan en zorgen we voor het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.