You are here:

Veiligheidsopleidingen mbo onder één dak met Curio scala

Om de verbinding tussen onze vmbo- en mbo-scholen duidelijker zichtbaar te maken, komt er een intensieve samenwerking tussen Curio scala en de Curio mbo-opleidingen VeVa (Veiligheid en Vakmanschap). De mbo studenten en medewerkers van VeVa verhuizen naar Teteringen. Vanaf het schooljaar 2019/2020 zitten vmbo en mbo onder 1 dak.

25416 Thumbnail D8fdc

Nieuwe koers
Vmbo en mbo onder één dak is een prima basis om samen uitdagende leerroutes vmbo – mbo te gaan maken. Veel Curio scala-leerlingen met profiel sport, dienstverlening en veiligheid kiezen na het vmbo voor een VeVa-opleiding. Die bereidt studenten voor op een baan bij de marine, land- of luchtmacht. Tegelijkertijd blijven de andere pijlers van Curio scala, kunst, theater, ondernemen en multimedia duidelijk zichtbaar. Er wordt bekeken hoe ook daar de verbinding met het mbo versterkt kan worden. Deze ontwikkeling past volledig bij onze nieuwe koers richting toekomstgericht beroepsonderwijs. Vanaf 1 september doen we dat ook onder de nieuwe naam Curio.

Gezamenlijke activiteiten
De voorbereidingen die nodig zijn om de VeVa goed te laten landen bij Curio scala zijn in volle gang. De VeVa betrekt 4 lokalen en een extra ruimte op de eerste verdieping van het Curio scala-gebouw dat het dichtst bij de Oosterhoutseweg ligt. Vmbo en mbo zijn echter niet strikt gescheiden. Er zijn lessen in elkaars lokalen, gezamenlijke activiteiten en ze maken gebruik van elkaars docenten en faciliteiten. Ze zitten hier nadrukkelijk met elkaar op school.

Voor de studenten van de opleiding verandert er behalve de locatie aan de Meulenspie 2 in Teteringen dus niks aan de inhoud van de opleiding. Het schooljaar 2019 / 2020 start met een gezamenlijke activiteit om kennis te maken met elkaar.

Bereikbaarheid
Curio scala is gelegen aan de noordelijke rondweg op de grens van Breda en Teteringen. De school is heel goed bereikbaar met het openbaar vervoer vanaf het station, maar ook via de busverbinding Breda-Oosterhout-Tilburg. 

Lees ook het artikel uit BN De Stem van 19 juni 2019.