You are here:

Leerzame stage via Xarxa-netwerk voor Finse studenten

Stageplekken voor buitenlandse mbo-studenten blijken in West-Brabant lastig te vinden te zijn. Een van de stagecontacten van de techniekopleidingen van Curio in Bergen op Zoom, Allnex, dacht daar anders over. Zij boden twee Finse studenten de afgelopen 6 weken de gelegenheid om bij hen stage te lopen. Vrijdag 14 februari was hun laatste werkdag.  Alle partijen waren zeer enthousiast.

Allnex
V.l.n.r. Olli, Tommy, Johan, René en Tuomas

Internationaal netwerk

De gemeente Breda is samen met Curio lid van Xarxa. Dit is een netwerk waarbij 33 gemeenten en scholen uit 15 Europese landen zijn aangesloten. Het doel is het uitwisselen van kennis, studenten en docenten. Het is lastig om buitenlandse mbo-studenten in Nederland te voorzien van een stageplaats. Bedrijven zijn hier onbekend mee en zijn daarom wat terughoudend. Daarnaast is ook het vinden van geschikte en betaalbare huisvesting vaak een probleem.

René van Popering, continious improvement coach bij Allnex uit Bergen op Zoom, durfde het aan om twee Finse mbo-techniekstudenten van het Savo college te plaatsen binnen het bedrijf. Tommy van den Goorbergh, de interne begeleider, heeft zelfs een cursus Engels gevolgd om zich voor te bereiden op het buitenlandse bezoek.

De Finse studenten Olli en Tuomas volgen in Finland de opleiding onderhoud en procesoperator. Zij hebben 6 weken lang meegedraaid met het productieproces van Allnex. Het eindproduct van dit proces is hars. Dit bindmiddel is één van de grondstoffen voor verf en lijm.

Realiseren leerdoelen
René is positief over de uitwisseling: “De komst van de Finnen heeft een positieve uitwerking gehad op het team. Je kijkt weer op een andere manier naar je proces. Het vergt wel wat inspanning. De documenten en instructies moesten bijvoorbeeld vertaald worden naar het Engels. Maar het was zeker de moeite waard.”

Olli en Tuomas zijn prima opgevangen en hebben het enorm naar hun zin gehad. Onder begeleiding van Tommy van de Goorbergh en Curio docenten Johan Bout en Jan Verharen van de afdeling procestechniek, hebben ze de leerdoelen gerealiseerd die ze hadden meegekregen.

Bedrijven die interesse hebben om buitenlandse mbo-stagiaires te plaatsen, kunnen contact opnemen met Sheila de Pauw van Curio.