You are here:

Mbo-opleiding sport en bewegen ook in Roosendaal

Vanaf volgend schooljaar, augustus 2021, start de mbo-opleiding sport en bewegen naast Breda ook in Roosendaal. We bieden daar het volwaardige 3-jarige traject aan. Na het eerste basisjaar kun je uit twee profielen kiezen.

Waarom Roosendaal?

Samenwerking met de praktijk is een belangrijk kenmerk van deze opleidingen. Daarom zijn er afspraken gemaakt met diverse praktijkplaatsen, zoals basisscholen, sportorganisaties en het gemeentelijk programma RSD FIT!. Nicky Broos tekende maandag 1 februari een intentieverklaring. Hij deed dit namens de ondernemers van recreatieactiviteiten op het Leisure Park in Roosendaal, waar we de sportaccommodaties gaan gebruiken.

Topsport en breedtesport

Momenteel verzorgen we al sportopleidingen bij het Johan Cruijff College (JCC) in Roosendaal. Deze is vooral gericht op topsporters. Met sport en bewegen ontstaat er hiermee ook aanbod voor de breedtesport. De Roosendaalse wethouder René van Ginderen is enthousiast over het initiatief:  “Deze stap van Curio is voor ons als gemeente de bevestiging dat we met ons beleid van Roosendaal Studentenstad op de goede weg zijn. Bovendien is dit een initiatief dat perfect past in de ambitie van de gemeente Roosendaal om haar inwoners te stimuleren voor een gezonde leefstijl. Bewegen is daar een belangrijk onderdeel van. Mensen moeten ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, geaardheid, opleiding, inkomen of beperking drempelloos kunnen sporten en bewegen. De studenten die Curio gaat opleiden dragen daarmee bij aan de uitvoering van het RSD FIT! akkoord.”

Aanmelden

De opleiding sport en bewegen start in augustus met een basisjaar. Daarna kan worden gekozen uit een profiel op niveau 3 en op niveau 4. Voor deze opleiding kan binnenkort worden aangemeld. Naar schatting zullen in het eerste jaar zo’n 50 studenten starten. Als alle jaargangen bezet zijn verwachten we tussen de 150 en 300 studenten op te leiden. Dit draagt weer bij aan de ambities die Roosendaal heeft op het gebied van topsport, breedtesport en vitaliteit zoals verwoord in het RSD FIT! Akkoord. Lees meer over de 3-jarige mbo-opleiding sport en bewegen

In 2022 start nog een nieuwe opleiding in Roosendaal, namelijk Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen.

ZuidWest TV bracht een reportage over de startbijenkomst op het Leisure Park in Roosendaal. 

Foto: Ron Magielse