You are here:

Bedrijfsleven en beroepsonderwijs ondersteunen Delta Agrifood Business

Het bedrijfsleven gaat het Delta Agrifood Business (DAB) structureel en inhoudelijk ondersteunen. Als beroepsopleider van de regio participeren wij ook in dit project. Hiervoor is een samenwerkingsovereenkomst tussen DAB en haar strategische partners getekend. De partners leveren de komende vijf jaar een financiële bijdrage aan de verdere ontwikkeling van DAB en de agrifoodsector in de Zuidwestelijke Delta.

De samenwerkingspartners zijn: Cosun, Curio, CZAV, HAS Hogeschool, Lamb Weston Meijer, Rabobank, REWIN, Rijk Zwaan en ZLTO. Samen met hen onderkennen we het belang van innovatie en vernieuwing op het gebied van klimaatverandering, duurzaamheid, duurzame energie en biodiversiteit. We gaan samen werken aan de ontwikkelingen voor de agrifoodsector in de regio. Om zo jong talent in de regio aan te trekken. 

Aanvullend op onze eigen ontwikkelingen zien we voor Curio meerwaarde in de samenwerking en gezamenlijke inspanning om agrifood nog beter op de kaart te zetten.

Ontmoetingsplaats

DAB is een open innovatie-en expertisecentrum op het gebied van plantaardige agrifood van bedrijfsleven en beroepsonderwijs in Bergen op Zoom. Het dient daarbij als ontmoetingsplaats, opleidingscentrum, en onderzoeks- en ontwikkelfaciliteit. Het gebouw beschikt over een aantal specifieke voorzieningen zoals projectruimtes, laboratoria, klimaatkassen en laboratoriumfaciliteiten. De focus ligt op de verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitten, gepersonaliseerde voedselontwikkeling (o.a. 3D-printing) en op duurzame voedselverpakkingstechnieken en -materialen. Er wordt gewerkt aan vernieuwingen van de manier waarop voedsel, grond- en hulpstoffen verbouwd, geteeld en bewerkt wordt.