You are here:

Ruime aandacht voor veilige start schoolactiviteiten bij Curio

De scholen gaan weer bijna beginnen. Daarbij houden we rekening met de maatregelen tegen corona,  die minister-president Rutte in de persconferenties noemde.

Hij vertelde dat er forse beperkingen gelden voor introductieactiviteiten voor nieuwe studenten in mbo, hbo en wo. De kern van de boodschap is: organiseer alleen activiteiten die gericht zijn op het voorbereiden van het volgen van onderwijs. Dat is dan inclusief eventuele introductie op sport- en studieactiviteiten.

Introductie

Voor onze scholen betekent dit dat fysieke activiteiten alleen plaatsvinden in kleine groepen. Belangrijk daarin is dat we het houden van 1,5 meter afstand kunnen borgen. De activiteiten vinden met name plaats op de leslocaties. De voorbereidingen voor de introductieactiviteiten hebben we voor de zomervakantie getroffen. Daarin hebben we al met deze beperkingen rekening gehouden. Dit alles binnen de richtlijnen zoals die ook gelden voor andere (onderwijs-)activiteiten in de komende periode.

Ventilatie

RIVM heeft de aanbevelingen met betrekking tot ventilatie van gebouwen die door groepen worden gebruikt aangepast en uitgebreid met verdere adviezen. Tijdens de schoolvakantie hebben wij een extra inventarisatie gedaan naar de ventilatie binnen onze gebouwen. Deze is op orde. Mochten er veranderingen in komen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe richtlijnen, dan kunnen we daar snel op inspelen. De veiligheid van onze leerlingen/studenten en medewerkers staat voorop.

Onderwijs

Voor het onderwijs op de vmbo-scholen zijn alle leerlingen welkom. Ze houden wel 1,5 meter afstand tot de docenten.
Bij de mbo-opleidingen geldt dat er een beperkte bezetting van gebouwen is: daar houdt iedereen 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden.
De leerlingen en studenten ontvangen van hun eigen school of opleiding informatie: over hun rooster en ook of/wanneer ze op school worden verwacht. Hou dus je mail of Magister in de gaten. 

Wij wensen iedereen een goede start van het nieuwe schooljaar.