You are here:

Stimulans voor West-Brabant door nieuwe leerroute Smart Technology

3 miljoen subsidie voor samenwerkingsproject Curio, bedrijfsleven en overheid

Bij de razendsnelle veranderingen in de technieksector staat digitalisering centraal. Dat vraagt om goed opgeleid en flexibel personeel. Als beroepsopleider van de regio passen we ons opleidingsprogramma aan. In nauwe samenwerking met verschillende overheden en het bedrijfsleven starten we komend schooljaar de leerroute Smart Technology. Belangrijkste kenmerken daarvan zijn de hybride leeromgeving en aanbod van onderwijs dat nog beter aansluit op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven. Voor dit samenwerkingsproject is de komende vier jaar ca. 3 miljoen beschikbaar. Daarvan komt een derde deel uit het Regionaal Investerings Fonds mbo (RIF).

In het project Smart Technology werken Curio, de gemeente Bergen op Zoom en het bedrijfsleven in de regio West-Brabant samen. Het belangrijkste doel: voldoende technici opleiden. Maar ook de leerstof afstemmen op de huidige en toekomstige veranderingen in dit vakgebied. Het gebruik maken van hybride leeromgevingen helpt daarbij. Studenten leren dan écht in het bedrijfsleven.

Marc van Campenhout, lid van de raad van bestuur van Curio: “Bij een hybride leeromgeving krijgen ze les op school, in het bedrijf, in een roboticalab, techlab of een theater. Ze werken met echte opdrachten. Zo voelen ze zich meer eigenaar van de opdracht. Dat werkt positief voor de motivatie. Tegelijk stimuleert het hun ‘21ste eeuw vaardigheden’. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking, creatief denken, ICT-vaardigheden en ondernemerschap.”

Naast een hybride leeromgeving werken ze in dit project volgens de leerroute Smart Technology. De partners kijken samen op welke punten en onderdelen de theoretische en praktijkkennis aangepast en aangescherpt kan worden.

Toename tekort technici voorkomen

De technische sector in de regio West-Brabant is voortdurend in verandering. Dat komt vooral door steeds snellere technologische ontwikkelingen. Samen met de onderlinge concurrentie dwingt dat bedrijven tot doorlopende vernieuwing van hun productieproces. Die veranderingen vragen van technische vakmensen kennis en kunde, een groot leervermogen en 21ste eeuwse vaardigheden. Op dit moment kampt de technische sector in West-Brabant met een groot tekort aan technici die beschikken over bovenstaande vaardigheden.

 

Subsidie uit Regionaal Investeringsfonds mbo


De subsidie voor dit project is beschikbaar gesteld vanuit Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het bedrijfsleven en de gemeente Bergen op Zoom. De RIF subsidieregeling is in het leven geroepen om de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers te stimuleren. Het plan moet minimaal aan die eisen voldoen. Daarnaast moet het bijdragen aan maatschappelijk welzijn, leven lang leren en ontwikkelen van onderzoekend vermogen. Dan draagt de overheid voor een derde deel bij aan de projectbegroting.